LUCE

Missie Luce. Centrum voor Religieuze Communicatie

"Theologie is geen huiskamerconversatie" zei iemand eens. "Noch een boek vol met antwoorden." Theologie geeft soms antwoorden, maar stelt ook vragen, heel veel vragen. Vragen over leven en dood, over goed en kwaad, over God en de-zin-van-het-leven. Iedereen worstelt met die vragen op zijn tijd, sommigen elke dag. Voor de één is theologie een passie, voor de ander tevens een professie.

Vruchtbaar maken

Luce heeft tot taak het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming ten dienste van pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek. Daarnaast ontwikkelt het lezingen, studiedagen, congressen en cursussen voor andere geïnteresseerden in theologie, kerk en samenleving. Luce  stelt zich hiermee ten doel om wetenschappelijke inzichten vruchtbaar te maken voor de praktijk. Zoals Blaise Pascal al zei: "Er is genoeg licht voor wie willen zien."

Integratie, interactie en interdisciplinariteit

De ontwikkeling van het aanbod gebeurt daarom uitdrukkelijk in samenspraak met de direct betrokkenen en in samenwerking met diverse partners. Daarbij wordt gezocht naar een stijl van leren, die zich kenmerkt door integratie, interactie en interdisciplinariteit.

Leren en leven

Luce : de plaats waar theologie, kerk en samenleving elkaar ontmoeten en inspireren. Leren en leven vanuit een kritisch en doorleefd geloof. "Er is licht genoeg voor wie willen zien", zei Blaise Pascal al.

Geschiedenis & Ontstaan

Het theologisch instituut Luce (Utrecht) en het Centrum voor Religieuze Communicatie (Tilburg) zijn op 1 januari 2007 samen doorgegaan als gemeenschappelijk instituut van de Faculteit Katholieke Theologie vanwege de integratie van de Katholieke Theologische Universiteit (KTU) te Utrecht en de Theologische Faculteit Tilburg (TFT) in de Universiteit van Tilburg.