Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Brood om van te leven

Dit najaar verschijnt een nieuwe loot in de rijke serie Augustinusvertalingen door het Augustijns Instituut. Het boek wat tijdens de studiedag centraal staat is het commentaar van Aurelius Augustinus op de hoofdstukken 6 tot en met 12 van het Evangelie van Johannes.

Het programma van de dag is opgebouwd rond twee thema’s die in Johannes 6-12 een belangrijke rol spelen: wondertekenen en brood.

In het ochtendprogramma worden beide thema’s nader uitgediept en vervolgens in verband gebracht met Augustinus. Wat zegt Augustinus precies? Hoe denkt hij over wondertekenen? En wat is zijn uitleg van de broodwonderen?

Programma

10.00 u  Aankomst en ontvangst

10.30 u  Opening door dr. Joop Smit O.S.A. (voorzitter van de advies- en beleidscommissie van het Augustijns Instituut)

10.45 u  Lezing door dr. Lieuwe van Kampen (Haarlem) Wonderen volgens Johannes: tekens van identiteit

11.30 u  Mogelijkheid tot gesprek

11.45 u  Pauze

12.00 u  Lezing door dr. Dick Akerboom (Nijmegen) Geloof en je hebt gegeten: Augustinus en Luther over Christus’ aanwezigheid in de eucharistie

12.45 u  Mogelijkheid tot gesprek

13.00 u  Lunch (boekentafel beschikbaar)

14.00 u  Heropening door dagvoorzitter

14.15 u  Lezing door drs. Hans van Reisen (Augustijns Instituut) Brood om van te leven: beschouwingen bij Augustinus’ toelichtingen op Johannes 6-12.

14.45 u  Parallelle leesgroepen

15.30 u  Boekpresentatie en aanbieding van het eerste exemplaar Aurelius Augustinus - Brood om van te leven: Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen.

16.00 u  Borrel (en afhalen bestellingen bij boekentafel)

16.30 u  Afscheid en sluiting

Praktische informatie

Datum: 29 september 2017, 10.00-16.30uur

Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht

Kosten: € 35  (incl. lunch)

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu

Opgave via deze link.

Wanneer: 29 september 2017 10:00

Einddatum: 29 september 2017 16:30

Prijs: € 35 (incl. lunch)