LUCE

Wijzer geworden? Ervaringen van geestelijke verzorging in tijden van COVID-19

Datum: Tijd: 09:00 Locatie: Online cursus

Online cursus medio september tot eind november 2020

Begin maart ging het ineens snel. Het begon met de oproep om geen handen te schudden, een week later golden er strikte maatregelen over thuiswerken, thuisblijven en social distancing. Het aantal Covid-19 besmettingen steeg snel, net als de IC-opnames.
Het kan niet anders of geestelijk verzorgers, pastoraal werkenden en pastores hebben op allerlei manieren de impact van de crisis ervaren en ondervonden.

Het lijkt zinvol om nader te reflecteren op de ervaringen rond het virus en op de impact van de ziekte (en alle genomen maatregelen) op het werk, op mensen, op wat niet meer kon, wat anders moest en anders ging. 
In en door de crisis werd ook de betekenis duidelijk van zielzorg, pastoraat en geestelijke verzorging. Niet alleen voor de zieken en hun naasten en ook voor de zorgprofessionals in zorginstellingen en ziekenhuizen (denk aan het debriefen van verplegend personeel).

In de cursus Wijzer geworden? is alle ruimte om ervaringen in kaart te brengen en nader te duiden. Wat betekent dit alles voor de het werk van geestelijk verzorgers? Wat betekent het voor de professionaliteit en voor het profiel van het vak zoals het functioneert in organisaties (zoals ziekenhuizen en zorginstellingen) en in buurt of wijk (als het gaat om eerstelijns geestelijke verzorging)?
Welke nieuwe inzichten zijn er en welke mogelijkheden?

Cursusinhoud

De cursus heeft vijf modules. In iedere module staan een of meerdere relevante casussen centraal. Elk van de modules heeft een eigen centraal thema. In de modules 1 t/m 4 gaat het om deelaspecten van de impact van de crisis. In de afsluitende module ligt het accent op mogelijke vernieuwing en versterking van het vak. Waar het van belang is kan gedifferentieerd worden tussen geestelijke verzorging enerzijds en kerkelijk pastoraat anderzijds.

De thematieken van de modules zijn:

 1. Impact van de crisis op professioneel handelen.
 2. Impact van de ziekte op rituelen van troost en bemoediging.
 3. Impact van social distancing op zorg en collegialiteit op afstand.
 4. Impact van kwetsbaarheid en verlies op mensbeeld en levensvragen
 5. Wijzer geworden? Welke kansen en mogelijkheden zijn er voor professionaliteit en profiel van het vak.

Ieder module heeft materiaal voor online zelfstudie en biedt tijd en ruimte voor peerfeedback en plenaire bijeenkomsten, zodat er voldoende mogelijkheden zijn van uitwisseling en (online) contact (inclusief chat en videocolleges).

Deelnemers houden een persoonlijk reflectieverslag bij en worden gevraagd een essay te schijven over een thematiek uit een van de modules 1 t/m 4.
Deze essays zullen (met toestemming van de auteurs) online gepubliceerd worden.

Docenten

Naast gastdocenten voor specifieke inhoud (in de vorm van kennisclips), wordt de cursus begeleid door drs. Melanie Broos (supervisor en docent Tilburg School of Catholic Theology), Trijntje Scheeres-Feitsma MA (supervisor en registercoach en stafmedewerker Reliëf) en drs. Wout Huizing (supervisor en stafmedewerker Reliëf).

Praktische gegevens

 • De cursus zal online worden aangeboden (en indien mogelijk hybride). In de cursus werken TST Luce en de christelijke vereniging van zorgaanbieders Reliëf samen.
 • Studiebelasting 2 EC (56 studie-uren)
 • Prijs € 875,=
 • De cursus is geaccrediteerd door SKGV voor 5,5 punten in de categorie Vakbekwaamheid.
 • Aanmelden via www.tiu.nu/Wijzergeworden of luce-crc@tilburguniversity.edu
 • Voor vragen of informatie kunt u mailen naar a.a.m.smeets@tilburguniversity.edu