News and events Tilburg University

Over de ziel gesproken

Datum: Tijd: 14:00 Locatie: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht

Net als vandaag de dag, werd er in de Laatantieke tijd verschillend gedacht over de ziel en of de ziel wel bestond.
Een goed voorbeeld van hoe in de vierde eeuw gedacht werd de ziel en over de (on)mogelijkheid van een eeuwig leven na de dood, is de dialoog tussen Macrina en haar broer Gregorius van Nyssa. Tegen het einde van haar leven hadden ze verstillende en diepgaande gesprekken over de ziel en over de verrijzenis.

De gesprekken waren troostgesprekken – maar ook (en misschien wel vooral) leergesprekken voor de lezers, zowel hun tijdgenoten als lezers van nu.

Wat de gesprekken tussen zus en broer interessant maakt is dat het meteen ook een dialoog is tussen christelijk denken enerzijds en heidens-filosofisch denken anderzijds, waar allerlei hedendaagse opvattingen zich minstens enigszins in zullen herkennen – wat weer troost en hoop kan brengen voor wie de dialoog vandaag de dag leest.

In twee bijeenkomsten wordt ingegaan op de belangrijkste overwegingen van Macrina en Gregorius van Nyssa.

Daarnaast is er aandacht voor het denken van Plato over de ziel, met name in zijn Phaedoen Symposium, en voor De rerum natura van de Romeinse filosoof Lucretius. Macrina keert zich in de dialogen met haar broer tegen het denken van epicurisme, zoals van Lucretius, die leert dat de ziel niet onsterfelijk kan zijn.

Docent

Dr. Piet Hein Hupsch is classicus en was werkzaam als docent en rector in het middelbaar onderwijs. In promoveerde in 2018 aan de KU Leuven op en onderzoek naar de leer over de heilige Geest van Gregorius van Nyssa (The Glory of the Spirit in Gregory of Nyssa’s Adversus Macedonianos. Commentary and Systematic-Theological Synthesis, Supplements to Vigiliae Christianae 163, Leiden: Brill, 2020).

Praktische informatie

Wanneer:  1 en 15 november, telkens van 14.00-16.30 uur

Waar: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht

Kosten: € 120  (inclusief het boek: Gregorius van Nyssa. Over de ziel en de verrijzenis. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Piet Hein Hupsch. Met een voorwoord van prof. Paul van Geest, Budel: Damon, 2022). Leden VAK/Dialogos betalen €100.

Voor studenten is er de mogelijkheid met korting deel te nemen. 

De cursus is geaccrediteerd door SKGV met 1,5 punt in de categorie Vakbekwaamheid (de vereisten van de cursus bestaan uit de twee bijeenkomsten en  een aanvullende opdracht).

Aanmelden kan via deze link.