LUCE

Programma Luce

Hieronder treft u ons aanbod aan waar u zich (al dan niet gratis) voor kunt inschrijven. Hopelijk zijn het cursussen, symposia of colleges die uw belangstelling hebben en die u zullen inspireren.

Symposia en studiedagen

Symposia en studiedagen zijn te vinden in de activiteitenagenda van Luce.

Professional learning zingeving, pastoraat, geestelijke verzorging

Luce heeft een aanbod voor theologisch geschoolde professionals. Er zijn leergangen voor het werkveld pastoraat en geestelijke verzorging en er is een aanbod voor het werkveld onderwijs.


Spiritualiteit in de samenleving

Vier bijeenkomsten vanaf 7 september 2022.

De God in Nederland studie van 2016 laat de crisis van de grote kerken zien. Tegelijkertijd wordt er een belangstelling voor spiritualiteit gesignaleerd. De cursus gaat op zoek naar hoe mensen deze vandaag de dag ervaren. Religie komt dus buiten de kerk in beeld: wat kunnen pastores en geestelijk verzorgers hiervan leren? 

Lees verder


Mystagogie. Spirituele weg en professionele grondhouding

Zes bijeenkomsten vanaf 6 september 2022.

Mystagogie is een praktijk waardoor wij ons in onze tijd kunnen laten inspireren wanneer wij mensen willen inwijden in het grote geheim van mens zijn en gemeenschap vormen. 

Deze cursus is bedoeld voor wie vanuit of in een christelijke context mensen begeleiden in hun proces van menswording. Dit draagt bij aan de beroepsvorming van de begeleider, de inwijder, de mystagoog. Daarnaast staan we stil bij het proces van menswording dat de begeleider zelf doormaakt. 

Lees verder.


De sacramenten. Heilzame handelingen in liturgie, pastoraat en geestelijke verzorging

Vijf  bijeenkomsten vanaf 7 oktober 2022

In zijn nieuwe boek Je ziet het ene gaat prof. dr. Herwi Rikhof in op de betekenis van de sacramenten. Het boek is de aanleiding voor een reeks waarin het gaat om het verkennen van de mogelijkheden die sacramenten bieden om te sterken, troosten of verbinden.

Lees verder.


Van pastoraal werk naar geestelijke verzorging. Herijken van een roeping

Cursus verwacht voor 2023.

De cursus Van pastoraal werk naar geestelijke verzorging biedt voor pastoraal werkenden de mogelijkheid om kennis en competenties te verwerven die nodig zijn voor het werk binnen de verschillende werkvelden van de geestelijke verzorging. 

De vijf leerthema’s van de cursus richten zich op de eigenheid van de geestelijke verzorging en de aard van de professionaliteit. De cursus biedt relevante (theoretische) inzichten en (praktische) competenties die voor het uitoefenen van het vak van belang zijn. In reflectiebijeenkomsten staan de persoonlijke leerdoelen en professionele grondhouding van de deelnemer centraal. Er zijn twee stagemomenten: een korte kennismakingsstage vrijwel aan het begin van de cursus en een langere stage, beide op een afdeling geestelijke verzorging.

De studiebelasting is 12 EC (336uur).

Lees verder.


Inschrijven

Het is mogelijk om alle leergangen in service op te vragen. Neemt u hiervoor contact op met Luce.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling.

Digitale cursussen

De volgende digitale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.


Bijbels Hebreeuws online

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, en waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï. Het Bijbels Hebreeuws is een doolhof waarin je gemakkelijk verdwaalt. Maar voor iedereen die zich graag het Bijbels Hebreeuws eigen wil maken, heeft Luce een unieke, geheel digitale cursus opgezet.

Lees verder


Cursussen Theologie Online

Om het geloof en de geschiedenis van het christendom écht goed te begrijpen en van alle kanten te bekijken, is het zinnig om er academisch op te reflecteren. Dit is wat de theologie doet. Theologie is niet alleen een kwestie van afstandelijke reflectie en het bestuderen van boeken, maar bijvoorbeeld ook van het onderzoeken en duiden van uitingen van religiositeit in muziek, films en beeldende kunst.

Lees verder


Digitale leeromgeving theologie

Meer aanbod kunt u vinden op het digitale platform van de TST. Via het cursusmateriaal kunt u online en in eigen tijd kennis maken met aspecten van de studie theologie. Het materiaal is geschikt voor zelfstudie. Een deel van het aanbod wordt gebruikt in het reguliere onderwijsaanbod van de TST. Lees verder

Lees verder


Annuleringsregeling

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling.

Overig onderwijsaanbod en cursussen

Voor cursorisch of educatief aanbod van andere organisaties waarmee Luce/CRC samenwerkt, verwijzen wij graag naar onderstaande websites.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling

Blijf op de hoogte 

Via de website en de gratis digitale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van het actuele aanbod, van veranderingen en bijzondere nieuwe bijeenkomsten.