LUCE

Programma Luce

Hieronder treft u ons aanbod aan waar u zich (al dan niet gratis) voor kunt inschrijven. Hopelijk zijn het cursussen, symposia of colleges die uw belangstelling hebben en die u zullen inspireren.

Symposia en studiedagen

Symposia en studiedagen zijn te vinden in de activiteitenagenda van Luce.

Professional learning zingeving, pastoraat, geestelijke verzorging

Luce heeft een aanbod voor theologisch geschoolde professionals. Er zijn leergangen voor het werkveld pastoraat en geestelijke verzorging en er is een aanbod voor het werkveld onderwijs.


Lezen met professoren

Aanbod op afspraak

Wie wil leren, leest een boek, of een artikel. Soms valt je oog op een titel en wordt je zo op het spoor gezet. Lastiger wordt het als je je in een bepaald onderwerp wilt verdiepen maar niet precies weet welke literatuur relevant is en waar je het zoeken of vinden kan.

Voor het aanbod Lezen met professoren hebben hoogleraren vanuit hun kennis van zaken enkele thematische literatuurlijsten opgesteld. Het gaat om thema’s die met hun specialisme van doen hebben en die relevant zijn voor hedendaagse ontwikkelingen binnen theologie, spiritualiteit en samenleving.

Lees verder.


Rouwen en rouwprocessen

Cursus in het voorjaar van 2024

In deze cursus worden twee perspectieven op rouwen met elkaar verbonden. Naast het perspectief van de theorievorming vanuit de psychologie omtrent rouw en rouwprocessen, biedt de cursus het perspectief van een pastoraal-theologische reflectie en vertaling naar de professionele praktijk van pastoraat en geestelijke verzorging.

Lees verder.


In dialoog met je levensverhaal

Cursus in november 2024

In dialoog met je levensverhaal is een gesprekmodel voor geestelijke verzorging. In een reeks individuele gesprekken nodigt de geestelijke verzorger een gesprekspartner uit om na te denken en te praten over levensvragen aan de hand van diens levensverhaal. 
De kracht van het model schuilt in zowel de praktische uitwerking van de reeks van zes gesprekken als in het wetenschappelijk kader waarop het model gebaseerd is.  

Lees verder.


Inschrijven

Het is mogelijk om alle leergangen in service op te vragen. Neemt u hiervoor contact op met Luce.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling.

Online aanbod

De volgende digitale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.


Bijbels talen online

Hebreeuws, Grieks en Latijn zijn de drie Bijbelse grondtalen. Het zijn de talen waarin de Bijbel geschreven en gelezen werd. De Bijbel lezen in de grondtalen biedt de mogelijkheid om voorbij de hedendaagse vertalingen te kijken naar waar al die vertalingen zich op baseren: de grondtekst. Lezen in het Hebreeuws of het Grieks brengt je in contact met het taaleigen van de grondtaal en bij de manier van denken en geloven van weleer.

Naast de modulen Hebreeuws is er sinds 2023 de mogelijkheid om Grieks online te studeren. In uw eigen tijd en op uw eigen tempo. De opdrachten worden telkens nagekeken door een docent.

 

Lees verder


Cursussen Theologie online

Om het geloof en de geschiedenis van het christendom écht goed te begrijpen en van alle kanten te bekijken, is het zinnig om er academisch op te reflecteren. Dit is wat de theologie doet. Theologie is niet alleen een kwestie van afstandelijke reflectie en het bestuderen van boeken, maar bijvoorbeeld ook van het onderzoeken en duiden van uitingen van religiositeit in muziek, films en beeldende kunst.

 

Lees verder


Digitale leeromgeving theologie

Meer aanbod kunt u vinden op het digitale platform van de TST. Via het cursusmateriaal kunt u online en in eigen tijd kennis maken met aspecten van de studie theologie. Het materiaal is geschikt voor zelfstudie. Een deel van het aanbod wordt gebruikt in het reguliere onderwijsaanbod van de TST. Lees verder

Lees verder


Annuleringsregeling

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling.

Overig onderwijsaanbod en cursussen

 

Voor cursorisch of educatief aanbod van andere organisaties waarmee Luce/CRC samenwerkt, verwijzen wij graag naar onderstaande websites.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling

Blijf op de hoogte 

Via de website en de gratis digitale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van het actuele aanbod, van veranderingen en bijzondere nieuwe bijeenkomsten.