LUCE

Programma Luce

Hieronder treft u ons aanbod aan waar u zich (al dan niet gratis) voor kunt inschrijven. Hopelijk zijn het cursussen, symposia of colleges die uw belangstelling hebben en die u zullen inspireren.

Symposia en studiedagen

Symposia en studiedagen zijn te vinden in de activiteitenagenda van Luce.

Professional learning zingeving, pastoraat, geestelijke verzorging

Luce heeft een aanbod voor theologisch geschoolde professionals. Er zijn leergangen voor het werkveld pastoraat en geestelijke verzorging en er is een aanbod voor het werkveld onderwijs.


Lezen met professoren

Aanbod op afspraak

Wie wil leren, leest een boek, of een artikel. Soms valt je oog op een titel en wordt je zo op het spoor gezet. Lastiger wordt het als je je in een bepaald onderwerp wilt verdiepen maar niet precies weet welke literatuur relevant is en waar je het zoeken of vinden kan.

Voor het aanbod Lezen met professoren hebben hoogleraren vanuit hun kennis van zaken enkele thematische literatuurlijsten opgesteld. Het gaat om thema’s die met hun specialisme van doen hebben en die relevant zijn voor hedendaagse ontwikkelingen binnen theologie, spiritualiteit en samenleving.

Lees verder.


In dialoog met je levensverhaal

Zeven bijeenkomsten vanaf 17 maart 2023

In dialoog met je levensverhaal is een gesprekmodel voor geestelijke verzorging. In een reeks individuele gesprekken nodigt de geestelijke verzorger een gesprekspartner uit om na te denken en te praten over levensvragen aan de hand van diens levensverhaal. 
De kracht van het model schuilt in zowel de praktische uitwerking van de reeks van zes gesprekken als in het wetenschappelijk kader waarop het model gebaseerd is.  

Lees verder.


Spiritualiteit in de samenleving

Vier bijeenkomsten vanaf  27 september 2023.

De God in Nederland studie van 2016 laat de crisis van de grote kerken zien. Tegelijkertijd wordt er een belangstelling voor spiritualiteit gesignaleerd. De cursus gaat op zoek naar hoe mensen deze vandaag de dag ervaren. Religie komt dus buiten de kerk in beeld: wat kunnen pastores en geestelijk verzorgers hiervan leren? 

Lees verder


Mystagogie. Spirituele weg en professionele grondhouding

Zes bijeenkomsten vanaf 11 september 2023.

Mystagogie is een praktijk waardoor wij ons in onze tijd kunnen laten inspireren wanneer wij mensen willen inwijden in het grote geheim van mens zijn en gemeenschap vormen. 

Deze cursus is bedoeld voor wie vanuit of in een christelijke context mensen begeleiden in hun proces van menswording. Dit draagt bij aan de beroepsvorming van de begeleider, de inwijder, de mystagoog. Daarnaast staan we stil bij het proces van menswording dat de begeleider zelf doormaakt. 

Lees verder.


Van pastoraal werk naar geestelijke verzorging. Herijken van een roeping

Cursus verwacht voor najaar 2023 of voorjaar 2024.

De cursus Van pastoraal werk naar geestelijke verzorging biedt voor pastoraal werkenden de mogelijkheid om kennis en competenties te verwerven die nodig zijn voor het werk binnen de verschillende werkvelden van de geestelijke verzorging. 

De vijf leerthema’s van de cursus richten zich op de eigenheid van de geestelijke verzorging en de aard van de professionaliteit. De cursus biedt relevante (theoretische) inzichten en (praktische) competenties die voor het uitoefenen van het vak van belang zijn. In reflectiebijeenkomsten staan de persoonlijke leerdoelen en professionele grondhouding van de deelnemer centraal. Er zijn twee stagemomenten: een korte kennismakingsstage vrijwel aan het begin van de cursus en een langere stage, beide op een afdeling geestelijke verzorging.

De studiebelasting is 12 EC (336uur).

Lees verder.


Inschrijven

Het is mogelijk om alle leergangen in service op te vragen. Neemt u hiervoor contact op met Luce.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling.

Online aanbod

De volgende digitale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.


Bijbels talen online

Hebreeuws, Grieks en Latijn zijn de drie Bijbelse grondtalen. Het zijn de talen waarin de Bijbel geschreven en gelezen werd. De Bijbel lezen in de grondtalen biedt de mogelijkheid om voorbij de hedendaagse vertalingen te kijken naar waar al die vertalingen zich op baseren: de grondtekst. Lezen in het Hebreeuws of het Grieks brengt je in contact met het taaleigen van de grondtaal en bij de manier van denken en geloven van weleer.

Naast de modulen Hebreeuws is er sinds 2023 de mogelijkheid om Grieks online te studeren. In uw eigen tijd en op uw eigen tempo. De opdrachten worden telkens nagekeken door een docent.

Lees verder


Cursussen Theologie online

Om het geloof en de geschiedenis van het christendom écht goed te begrijpen en van alle kanten te bekijken, is het zinnig om er academisch op te reflecteren. Dit is wat de theologie doet. Theologie is niet alleen een kwestie van afstandelijke reflectie en het bestuderen van boeken, maar bijvoorbeeld ook van het onderzoeken en duiden van uitingen van religiositeit in muziek, films en beeldende kunst.

Lees verder


Digitale leeromgeving theologie

Meer aanbod kunt u vinden op het digitale platform van de TST. Via het cursusmateriaal kunt u online en in eigen tijd kennis maken met aspecten van de studie theologie. Het materiaal is geschikt voor zelfstudie. Een deel van het aanbod wordt gebruikt in het reguliere onderwijsaanbod van de TST. Lees verder

Lees verder


Annuleringsregeling

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling.

Overig onderwijsaanbod en cursussen

Voor cursorisch of educatief aanbod van andere organisaties waarmee Luce/CRC samenwerkt, verwijzen wij graag naar onderstaande websites.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling

Blijf op de hoogte 

Via de website en de gratis digitale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van het actuele aanbod, van veranderingen en bijzondere nieuwe bijeenkomsten.