News and events Tilburg University

De Schrift. Een persoonlijke brief van God

Datum: Tijd: Tijdstip volgt Locatie: Webinar via Canvas

In de Luce reeks De Schrift: een persoonlijke brief van God (naar een citaat van Gregorius de Grote) gaat over de geschiedenis van de omgang met de Bijbel in de christelijke traditie. Het gaat over het lezen van de Bijbel, over lectio divina, geloofsbeleving en spiritualiteit.

In deze reeks zal de aandacht uitgaan naar Philo van Alexandrië, naar Bernardus van Clairvaux en naar een anonieme monnik. In één bijeenkomst staat de laatmiddeleeuwse vroomheid van gewone gelovigen centraal.

Deze reeks is anders dan vorige reeksen. De cursus zal online worden aangeboden en in een mix van zelfstudie, het delen van indrukken en vragen met andere deelnemers en een (zij het online) college in de vorm van een webinar. Je zou kunnen zeggen dat de cursus in deze vorm een soort van contemplatie, reflectie en inspiratie is – minstens probeert te zijn.

Voor elk van de afzonderlijke thema’s krijgen deelnemers een week voor het webinar toegang tot een leermodule met handreikingen als een leeswijzer, enkele interessante knipsels en artikelen ter introductie en een video met een inleiding door of interview met de gastdocent. Dit materiaal is bedoeld als voorbereiding op een webinar met de gastdocent, waar vragen gesteld kunnen worden en van gedachten gewisseld kan worden.

De modulen worden aangeboden via de digitale leeromgeving Canvas van de Universiteit van Tilburg.

 

Aanbod

Dr. Albert-Kees Geljon introduceert de joodse filosoof en exegeet Philo van Alexandrië (+ ca. 45 na Christus). Zijn manier van Bijbellezen was van grote invloed op hoe christenen met de Bijbel om zouden gaan. De uitleg van het scheppingsverhaal wordt gelezen als illustratie van Philo’s schriftuitleg.

Br. Guerric Aerden bespreekt de ‘Meester in de school van de liefde’: Bernardus van Clairvaux (1090-1153).

Br. Alberic Bruschke heeft het over het anonieme traktaat De interiori domo. Ooit aan Bernardus van Clairvaux toegeschreven maar dat bleek niet te kloppen. 

Dr. Joanka van der Laan gaat in op de praktijk van de laatmiddeleeuwse vroomheid. Aan de hand van toen populaire boeken als Devote meditacie en Geestelike boemgaert vertelt zij over hoe de boeken gelezen werden en mensen hielpen om een innerlijke geloofsverdieping  te maken in de voetsporen van Christus. Oefening baart ook hier de kunst.

 

Over de inleiders

Guerric Aerden is cisterciënzermonnik van Westmalle en leeft als priester-kluizenaar in het zuiden van Frankrijk.

Alberic Bruschke is eveneens monnik van de order der cisterciënzers en abt van de monnikengemeenschap op Schiermonnikoog.

Albert-Kees Geljon is docent klassieke talen en vertaalde onder meer Philo’s Het leven van Mozes.

Joanke van der Laan promoveerde onlangs op het proefschrift Enacting Devotion: Performative Religious Reading in the Low Countries (ca. 1470-1550). Zij is als docent-onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden.

 

Programma 

br. Alberic Bruschke Thuis. Inkeer en de vorming van het geweten

dr. Joanke van der Laan Oefening baart kunst: lezen en  spiritualiteit in de 15e eeuw

br Guerric Aerden Bernardus van Clairvaux. Meester in de school van de liefde

dr. Albert-Kees Geljon Philo van Alexandrië. De schepping van de wereld

 

Praktische zaken 

Boekenpakket:
Een exemplaar van de boeken Philo van Alexandrië. De schepping van de wereldBernardus van Clairvaus. Meester in de school van de liefde en Thuis. Inkeer en de vorming van het geweten is bij de prijs inbegrepen.

Wanneer: 
nader te bepalen, voorjaar 2021, telkens van 15.30 tot 16.30 uur via de digitale leeromgeving Canvas.

Inschrijven: 
Deelname €175 (docenten en studenten TST en FHTL € 60; leden Dialogos en VAK €150)
Deelnemers krijgen vooraf het pakket boeken toegestuurd.

Informatie via luce-crc@uvt.nl.

De cursus richt zich op een breed publiek en is interessant voor professionals. Accreditatie bij SKGV is aangevraagd.