LUCE

Theologie Online. Geschiedenis van de vroege kerk.

Deze cursus kerkgeschiedenis van de Vroege kerk maakt deel uit van het Luce aanbod Theologie Online. Lees de algemene informatie van Theologie Online.

De cursus behandelt aspecten van de geschiedenis van het vroege christendom, meer bepaald de periode van de 2e eeuw tot de 5e eeuw. Het gaat om de tijd van de opkomst van de kerk, de periode van vervolging en groei na de Constantijnse Wending. Tenslotte behandelt de cursus de ontstaansgeschiedenis van de christologische dogma's in de periode van en na het Concilie van Nicea.

De cursus is afgeleid van de Bachelor cursus Patristiek. De leergang ligt op pre-bachelor niveau en is primair bedoeld voor zelfstudie en verdieping. 

Cursusopbouw

Module 1 De historische bril. Een inleiding op de wetenschappelijke benadering.

Module 2 Na het ontluiken. Een verkenning van de religieus-culturele achtergronden en wortels van het christendom.

Module 3 Het opbloeien van het christendom. Deze module begint na de periode van het Nieuwe Testament en behandelt de periode van christenvervolgingen en de tijd van de Constantijnse Wending.

Module 4 Hoe God te denken. Een verkenning van het ontstaan en de ontwikkeling van het christelijke theologische denken over God en over de Godheid van Jezus.

Module 5 De schaduw van Nicea. De hoofdlijnen van de ontwikkeling van de orthodoxie na het Concilie van Nicea tot aan het Concilie van Chalcedon.

Module 1 is een algemene inleiding. Modules 2-5 behandelen het tijdvak inhoudelijk. De modules bestaan uit de basisstof in de vorm van kennisclips, een synopsis van de stof van de kennisclips en verwerkingsopdrachten. De begeleidend docent zal de antwoorden op de verwerkingsopdrachten lezen en beoordelen en eventueel voorzien van feedback.
Verder is er per module is verdiepend leermateriaal in de vorm van PDF's en verwijzingen naar literatuur en naar externe websites.

Praktische informatie

De cursus wordt aangeboden via het digitale onderwijsplatform Canvas van Tilburg University.

Studiebelasting. De cursus bestaat uit 5 lessen (modulen). De lessen vergen ca. 16 uur zelfstudie per les, afhankelijk van de hoeveelheid (facultatieve) leerstof die je tot je wilt nemen. 
Kosten:  € 345.
Inschrijven via deze link.
Nadere informatie en aanmelden kan via een mailtje naar a.a.m.smeets@tilburguniversity.edu.