LUCE

Bijbels Hebreeuws Online

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï, de taal waarin Jezus zijn Torahlessen volgde. Het is de taal van de oude profeten, van koningen als Saul en David, van Hooglied en de Psalmen. Onweerstaanbaar in zijn klanken, mysterieus in zijn verschijningsvormen.

Het Bijbels Hebreeuws is een doolhof waarin je gemakkelijk verdwaalt. De taal is oud, veel ouder dan onze Westerse talen als het Nederlands of het Engels. Wie zich erin verdiept, leeft voor even millennia in het verleden. In de klanken van het Hebreeuws worden eeuwen overbrugd, alsof Mozes zelf Gods geboden aan je voorleest. Het Hebreeuws is ook een moeilijk taal, althans dat denken veel mensen. Het gebruikt een heel ander lettertype, behoort tot een andere taalgroep dan de onze en kan ook zonder klinkers geschreven worden. De woordvolgorde is anders, de manier waarop verleden en tegenwoordige tijd worden gemaakt, enzovoorts.

Cursus

Voor iedereen die zich graag het Bijbels Hebreeuws eigen wil maken, heeft Luce een unieke, geheel digitale cursus opgezet. Cursisten kunnen in hun eigen tijd en op hun eigen tempo zich vertrouwd maken met de taal. En dan gaat het niet alleen om lezen, maar ook om schrijven en uitspreken.

Voor iedereen

De cursus is geschikt voor nieuwsgierige belangstellenden, en als opstapje naar een studie theologie. Hebreeuws wordt wel eens als ‘struikelvak’ gezien. Door deze cursus te volgen zet je de eerste stap zonder te struikelen. En ook ‘oudgedienden’ die hun kennis willen ophalen kunnen bij deze cursus terecht, zoals predikanten en pastores. Verschillende instapniveaus zijn voorhanden. Bijbels Hebreeuws Online leren is voor iedereen!

Cursusinhoud 

De cursus Bijbels Hebreeuws Online wordt op drie niveaus (drie modules) aangeboden. Elke module bestaat uit tien lessen. Je kunt ze achter elkaar volgen als je nog nooit eerder aan Hebreeuws begonnen bent, of op elk gewenst niveau instappen als je op herhaling gaat. Wie de volledige cursus van drie modules succesvol afrondt, is in staat zelfstandig Bijbelteksten te lezen.

Als werkboek wordt Hebreeuws leer je zo van dr. Piet  J. van Midden (Uitgeverij Berne Media, Heeswijk, 2020) gebruikt. Dit is de meest recente druk van de grammatica vermeld in de Studiegidsen van de verschillende modules.
Het boek is te bestellen bij uw boekhandel of direct bij de uitgever. De precieze boekgegevens kunt u vinden achter deze link.

Verder is het raadzaam een Bijbels Hebreeuws woordenboek en een Hebreeuwse Bijbel beschikbaar te hebben.

Boekgegevens:

 • Biblia Hebraica Stuttgartensia. Standaardeditie: ISBN 3438052180. Kleine (goedkopere) editie: ISBN 3438052199.
  Van de Biblia Hebraica Stuttgartensia is ook een online versie beschikbaar.

 • P.D.H. Broers, Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws. Nieuw-Lekkerland: De Haan Boeken, 2007. ISBN 9789080232525. Een alternatief is: Hebreeuws-Nederlands Handwoordenboek op het Oude Testament. Lemans en Mulder. (Dordrecht: Importantia Publishing, 2010. EAN9789057191183

Module: Hebreeuws 1

Je leert het Hebreeuwse alfabet, maakt je de schrift- en klankleer eigen en leert een deel van de vormleer van het Bijbel Hebreeuws. Je maakt kennis met verhalende teksten uit de Hebreeuwse Bijbel.

Download de studiehandleiding voor module 1.

Met ingang van 25 januari 2022 is er een tijdelijke studentenstop (de inschatting is: tot medio april van dit jaar).  U kunt zich wel aanmelden voor de wachtlijst en later met de cursus beginnen.

Module: Hebreeuws 2

Je bent in staat werkwoordsvormen van zowel de sterke als (grotendeels) de zwakke werkwoorden te herkennen en betekenisvol te vertalen. Je maakt een begin met het lezen van verhalende teksten uit de Hebreeuwse Bijbel.

Download de studiegids voor module 2.

Module: Hebreeuws 3

Je kunt met hulpmiddelen verhalende, profetische en poëtische teksten uit de Hebreeuwse Bijbel lezen.

Download de studiegids voor module 3.

Didactische vormen

Al het cursusmateriaal staat in Canvas, de digitale leeromgeving van onder andere de Tilburg University. Een werkboek (van dr. Piet van Midden) schaf je zelf aan. In de leeromgeving vind je per les teksten en filmpjes waarin de stof in kleine brokjes wordt aangeboden. Videocolleges belichten de knelpunten, met een elektronisch schoolbord en een digitale vraagbaak. Maar je vindt er ook veel oefeningen in begrijpen, spreken en vertalen, soms ondersteund met geluidsfragmenten. Een aantal van de oefeningen stuur je in naar de docent, die persoonlijke feedback geeft, sommige kijk je zelf na aan de hand van correctiemodellen. Het oefenmateriaal is gebaseerd op de Hebreeuwse Bijbel, zodat je van meet af aan met het Bijbellezen vertrouwd raakt. Canvas bevat ook een forum, om desgewenst contact te onderhouden met je docent en je medestudenten. Daarnaast is er een aantal malen per leerjaar een bijeenkomst, waar je je medestudenten ontmoet en vragen kunt stellen aan de docent.

Je kunt beginnen op elk gewenst moment. Het leertempo bepaal je zelf.

Certificaten

Elke module wordt, indien gewenst, afgesloten met een tentamen. (Dit wordt in Utrecht afgenomen.) Het aldus verkregen certificaat kan worden overlegd voor registratie studiepunten (bijvoorbeeld in een nascholingsregister) of gebruikt worden als vrijstelling in het eerste jaar van de theologieopleiding (bachelor) indien voldaan is aan alle andere eisen voor toelating tot de opleiding.

Bovendien leveren deze modulen (elk 3 ECTS) ook punten op voor de Permanente Educatie van de PKN (elk ook 3 punten).

Toelating en inschrijving

Eenieder mag zich inschrijven voor Bijbels Hebreeuws 1, maar de cursus vereist een HBO/universitair denkniveau. Voor de modules 2 en 3 kan worden ingeschreven in overleg met de docent. Wanneer je je (voor het eerst) wilt inschrijven, doorloop je de volgende aanmeldingsprocedure:

 • Je meldt je per e-mail aan bij Arnold Smeets (zie adresgegevens in rechterkolom).
 • De docent van de cursus neemt vervolgens contact met je op voor een kort intakegesprek. Hierin wordt gevraagd naar je motivatie, verwachtingen van de cursus en je (educatieve) achtergrond. Zo maak je kennis met de docent die jou gedurende de cursus begeleidt en aan het einde het examen afneemt, en kan hij/zij inschatten of de cursus voor jou geschikt is. Dit gesprek kan naar eigen wens telefonisch, digitaal of op afspraak in Utrecht plaatsvinden.
 • Wanneer je aanmelding door de docent is goedgekeurd en je van start wilt gaan, ontvang je binnen tien werkdagen je persoonlijke inloggegevens voor de elektronische leeromgeving (Canvas). Daarbij ontvang je de factuur.

Kosten

De kosten bedragen € 499 per module. Voor (aanstaande) studenten en alumni van de Tilburg School of Catholic Theology geldt een gereduceerd tarief van € 375. Hiervoor kun je een jaar lang gebruik maken van alle digitale faciliteiten en de les- en examenbijeenkomsten. Dit bedrag is exclusief de in de studiehandleiding vermelde cursusbenodigdheden, zoals verplichte literatuur. Mocht je na één jaar de module nog niet hebben afgesloten en je wilt de cursus vervolgen, dan dient het bedrag opnieuw te worden voldaan.

Organisatie

Bijbels Hebreeuws Online is een cursus die aangeboden wordt door Luce, onderdeel van de Tilburg School of Catholic Theology. Het academisch niveau van de digitale cursus wordt hiermee gegarandeerd.

Staf

De staf bestaat uit:

 • Dr. Piet J. M. van Midden, docent (supervisor)
 • Dr. Arnold Smeets, projectcoördinator

Met dank voor de medeontwikkeling van deze cursus:                  

 • Dr. Willien C. G. van Wieringen, docent
 • D. R. S. Laura de Vries MA MSc, docent

Opgave en meer informatie: bij Arnold Smeets.