woman with camera

Fratelli tutti

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: Webinar

Negen webinars over de nieuwe pauselijke encycliek over broeder- en zusterschap.

Elk van de negen webinars wordt ingeleid door een inspirerende deskundige. De inleiders dagen de deelnemers uit om telkens met een andere bril naar de tekst te kijken. Wat zegt de encycliek over thema's  als armoede, zorg, duurzaamheid en leiderschap.  Elk webinar combineert een korte inleiding op het thema met gezamenlijke tekstlezing en discussie.  De deelnemers wordt gevraag om vooral een deel van de encycliek te lezen en hun vragen te formuleren.

De reeks is een initiatief van het Franciscaans Studiecentrum (FSC).

Programma

1.        5 februari 2021
            Fratelli tutti: Inleiding – dr. dr. Krijn Pansters (FSC)

2.       12 februari 2021
           Zwarte wolken boven een gesloten wereld – prof. dr.  Ellen Van Stichel
           
(KU Leuven)

3.       19 februari 2021
           Een vreemdeling onderweg – dr. Willem Marie Speelman (FSC)

4.       26 februari 2021
           Zich een open wereld voorstellen en deze voortbrengen –
            prof. dr. Renee van Riessen (Universiteit van Leiden)

5.      5 maart 2021
          Een hart dat geopend is naar de hele wereld – Quirien Hagens  MA (TST)

6.      12 maart 2021
           Een betere manier van politiek bedrijven – dr. Anton ten Klooster (TST)

7.      19 maart 2021
           Dialoog en vriendschap in de maatschappij  dr. Joost Baneke (emeritus
            hoogleraar psychologie).

8.      9 april 2021
           Wegen naar hernieuwde ontmoeting – Barbara Mertens MA (TAU
           Franciscaanse spiritualiteit vandaag)

9.      16 april 2021
           Religies in dienst van broederschap in onze wereld – prof. dr. Peter Nissen
          
(Radboud Universiteit Nijmegen)

 

Praktisch

De online bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddagen van 15 tot 16 uur. 

Kosten:  €35 (voor mensen die het kunnen betalen).

Voor deze bijeenkomsten kunt u zich hier aanmelden: www.tiu.nu/FratelliTutti