LUCE

Pastorale Leergangen Luce

Luce heeft een aanbod voor theologisch geschoolde professionals. Er zijn leergangen voor het werkveld pastoraat en geestelijke verzorging en er is een aanbod voor het werkveld onderwijs.

Spelen met zin - Geestelijke begeleiding en ontregelende ervaringen
Spiritualiteit in de samenleving
Mystagogie. Spirituele weg en professionele grondhouding

Inschrijven

Het is mogelijk om alle leergangen in service op te vragen. Neemt u hiervoor contact op met Luce.

Enkele leergangen zijn reeds van start gegaan of hebben hun maximaal aantal deelnemers bereikt. Inschrijving is helaas niet mogelijk, maar de cursus wordt wellicht later opnieuw aangeboden.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling.