LUCE

Pastorale Leergangen Luce

Luce heeft een aanbod voor theologisch geschoolde professionals. Er zijn leergangen voor het werkveld pastoraat en geestelijke verzorging en er is een aanbod voor het werkveld onderwijs.

Mystagogie. Spirituele weg en professionele grondhouding

Zes bijeenkomsten in het najaar van 2023

Mystagogie is een oude praktijk waardoor professionals in de geestelijke verzorging en geestelijke begeleiding zich nog altijd kunnen laten inspireren,  wanneer het gaat om het inwijden in het grote geheim van mens zijn en gemeenschap vormen. 

Deze cursus is bedoeld voor wie vanuit of in een christelijke context mensen begeleiden in hun proces van menswording. De cursus geeft veel aandacht aan de belangrijke aspecten van inwijding als proces van bemiddeling. Dit draagt bij aan de beroepsvorming van de begeleider, de inwijder, de mystagoog. Daarnaast maakt het  proces van menswording dat de begeleider zelf doormaakt deel uit van de cursus.

Lees verder

Spiritualiteit in de samenleving

Vier bijeenkomsten vanaf 27 september 2023

De God in Nederland studie van 2016 laat de crisis van de grote kerken zien. Tegelijkertijd wordt er een belangstelling voor spiritualiteit gesignaleerd. De cursus gaat op zoek naar hoe mensen deze vandaag de dag ervaren. Religie komt dus buiten de kerk in beeld: wat kunnen pastores en geestelijk verzorgers hiervan leren? 

Lees verder

Inschrijven

Het is mogelijk om alle leergangen in service op te vragen. Neemt u hiervoor contact op met Luce.

Enkele leergangen zijn reeds van start gegaan of hebben hun maximaal aantal deelnemers bereikt. Inschrijving is helaas niet mogelijk, maar de cursus wordt wellicht later opnieuw aangeboden.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling.