Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Geestelijke leiding aan ouderen

Ouder worden en ouderdom brengen eigen vragen en problemen met zich mee. Juist van pastores wordt gevraagd dat zij mensen inwijden in de zinvolheid van deze levensfase en uiteindelijk in het laatste Levensgeheim.

Ouder worden hoort onlosmakelijk en onvermijdelijk bij het menszijn. In meerdere opzichten mogen we ons verheugen in een toenemende levensverwachting. Tegelijk stelt ons dat vanuit antropologisch, theologisch of spiritueel gezichtspunt voor nieuwe uitdagingen. Centraal daarbij staat de vraag naar de zin of betekenis van deze levensfase. Vandaag de dag dringt die vraag zich met een nieuwe actualiteit en radicaliteit aan ons op.

In onze samenleving nemen we ten aanzien van het ouder worden twee verschillende discussies waar. De ene verbindt ouderdom vooral met ziekte of lichamelijk gebrek, aftakeling en verzwakking. Vooruitgang binnen de biomedische wetenschap verzacht de ouderdom wel maar overwint die niet. De andere benadering benadrukt vooral de kansen die zich voor ouderen aandienen als ze niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Een beetje succesvolle oudere of senior dient dit voordeel tijdig te verzilveren.

Beide invalshoeken gaan aan de centrale vraag van het ouder worden wel erg gemakkelijk voorbij: namelijk die naar de relatie tot de eindigheid en eigen dood. Er bestaat nog een derde perspectief dat het ouder worden niet ontkent maar toelaat. Die benadering ziet het ouder worden vooral als een geestelijke of spirituele weg. Een levensweg die ieder van ons individueel te gaan heeft en die ons als mensen collectief samenbindt. De leergang ‘Geestelijke leiding aan ouderen’ is vooral ingebed binnen dit laatste perspectief.

De opleiding is opgebouwd uit 10 studiedagen en bestaat uit een mix van hoor- en werkcolleges, waarin ook aandacht is voor de eigen begeleidingspraktijk. Naast de vaste cursusleider Paul Mulders verleent een keur van (gast)docenten zijn medewerking. De doelgroep zijn pastores, predikanten en geestelijke verzorgers die betrokken zijn bij de begeleiding van ouderen op hun spirituele levensweg in parochies, gemeenten en zorginstellingen.

Programma

 • Geestelijke leiding aan ouderen
  De ouderdom als spirituele verrijking
 • Geestelijke leiding en het levensverhaal
  Het levensverhaal van de oudere als aangrijpingspunt van zingeving en geloof
 • Levensloop en levenskunst
  Over de ethiek van het goede ouder worden in de laatmoderne cultuur
 • Tussen genade en lot
  Ouder worden en ouderdom in het licht van kerk en theologie
 • Ouder worden en innerlijke ruimte
  Spirituele ontwikkelingstaken in het ouder worden
 • Zorgvisie en zorgmethodes
  Institutionele voorwaarden voor goede ouderenzorg
 • Geestelijke leiding in grenssituaties
  Onmacht en voortijdig einde van het levensverhaal bij ouderen
 • Stervenskunst als levenskunst
  Ondersteuning van ouderen om in het einde te gaan staan en los te laten
 • Ouder worden en menselijke waardigheid
  Morele problemen in de ouderenzorg, met name rond levensbeëindiging.
 • Afronding
  Presentaties van het geleerde met het oog op toepassing en integratie.

Cursusstaf

De cursus staat onder leiding van Paul Mulders m.m.v. een keur aan gastdocenten, onder wie Thijs Tromp, Jozef Wissink, Roel Hekking, Marinus van den Berg, Axel Liégeois.

Praktische informatie

Data en tijd

2017

 • 18 september
 • 9 en 30 oktober
 • 20 november
 • 11 december

2018

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 5 maart
 • 9 april
 • 14 mei 2018
 • telkens van 10.00-16.00 uur.

Locatie

 • Nieuwegracht 61/65, 3512 LG Utrecht

Kosten

 • € 1950 (incl. koffie/thee, lunch en reader)
 • Betaling via factuur

Studielast

 • 168 uur inclusief zelfstudie (6 ECTS / PE PKN: 6 / SKGV: categorie Vakbekwaamheid: 10)

Certificaat

 • Bij actieve en voldoende deelname ontvangen deelnemers een certificaat.

Opgave en informatie