LUCE

De sacramenten. Heilzame handelingen in liturgie, pastoraat en geestelijke verzorging

Datum: Tijd: 14:00 Locatie: Luce

Cursus van 5 bijeenkomsten in het najaar van 2022

In een sacrament gaat het om een zichtbare handeling waarmee heil en genade bemiddeld wordt. De cursus wil deelnemers nader kennis laten maken met wat sacramenten zijn en kunnen zijn. Het gaat om drie aspecten: de zintuiglijkheid van het heilige, de theologische structuur van het sacrament en de sacramentele handeling als zodanig.

Het is belangrijk om oog, oor en gevoel te krijgen voor het transcendente. Aan de hand van structuurelementen van een sacrament, zoals heil of genade, gaat het vervolgens om een theologie en spiritualiteit van het sacrament. Het derde element van de cursus zijn de (zeven) sacramenten zelf. Wat ‘doen’ ze met en voor mensen en de bedienaar? Dan gaat het om de relevantie van sacramenten in de praktijk: in catechese, in de liturgie en vooral ook in de pastorale praktijk van dominees, pastores en geestelijk verzorgers. In dit kader zal speciaal aandacht gegeven worden aan het sacrament van de ziekenzalving.

Bij de cursus hoort het boek Herwi Rikhof, Je ziet het ene. Beschouwingen over de zeven sacramenten en liederen van de kerk (Baarn: Adveniat, 2021).

Over de cursus
1: De zintuiglijkheid van het heilige: Religieuze kunst en muziek als verbeelding en verklanking van het heilige.
2: Structuurelementen van sacramenten: Genade, heil, verbinding en vergeving.
3: Structuurelementen van sacramenten: Rituele handelingen en spiritualiteit.
4: Sacramentele handelingen: liturgische en pastorale context.
5. Sacramentele handelingen: ziekenzalving.

Van deelnemers die de cursus volgen in het kader van permanente educatie wordt naast actieve participatie verwacht dat zij een leerreflectie schrijven waarin de thematiek van de cursus nader beschouwd wordt in relatie tot hun beroepspraktijk.

Over de docent

Prof. dr. Herwi Rikhof is emeritus hoogleraar systematische theologie van KThU (nu Tilburg School of Catholic Theology). Rikhof is pastor van de Cenakelkerk. Hij schreef over deze bijzondere kerk Een schatkamer voor pelgrims. De Cenakelkerk van de Heilig Landstichting (Nijmegen: Valkhofpers, 2018).

Praktische informatie
Wanneer: 7 en 21 oktober, 11 en 25 november en 9 december 2022, telkens 14.00-16.30 uur
Locatie: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht
Deelname € 450 voor deelname zonder toekenning studiepunten;  € 525 voor deelname inclusief toekenning studiepunten. De prijzen zijn inclusief een exemplaar van Herwi Rikhof, Je ziet het ene.
Studielast 42 studie uren (1,5 EC). Geaccrediteerd door SKGV voor 4,5 punten in de categorie Vakbekwaamheid.
Aanmelden via het digitale formulier achter deze link.
Informatie bij a.a.m.smeets@tilburguniversity.edu.