LUCE

Professional learning

De volgende postacademische cursussen respectievelijk studiedagen zijn onderdeel van ons aanbod permanente educatie en worden erkend door verschillende beroepsorganisaties en kerkgenootschappen, waaronder de RKK en de PKN. Hieronder treft u een lijst met erkende opleidingen en studiedagen, alsmede het aantal te behalen studiepunten voor PKN en SKGV.

erkende opleidingen en studiedagen
Cursus/PAO Omvang PKN SKGV
Leergang liturgie 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend) 42 punten
Leergang diaconie 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend)  
Leergang kerkopbouw 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend)  
Leergang catechese 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend)  
Leergang Geestelijke leiding aan ouderen 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend) 42 punten
Geestelijke zorg en dementie 1 ECTS 1 PE-punt (open erkend) 7 punten
Spiritualiteit en palliatieve zorg 1 ECTS 1 PE-punt (open erkend) 7 punten
Klinische pastorale vorming 20 ECTS 20 PE-punten (specialisatie) 70 punten
Opleiding pastorale supervisie 12,5 ECTS 12,5 PE-punten (specialisatie) 35 punten
Geestelijke zorg en trauma 2 ECTS 2 PE-punten (open erkend) 14 punten
Digitaal Hebreeuws 3 x 3 ECTS 3x3 PE-punten (open erkend)  
Supervisie / intervisie (op aanvraag) 1,5 ECTS 1,5 PE-punten (open erkend) 10 punten
Katholieke literatoren 1 ECTS 1 PE-punt (open erkend) 7 punten
Leiderschap & conflicten 0,7 ECTS 0,7 PE-punt (open erkend) 5 punten
Geestelijk verzorger 2.2 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend) 42 punten
Spiritualiteit in gemeenteopbouw   1 PE-punt (open erkend)  
Conferentie Luce/Reliëf     1 punt