News and events Tilburg University

Het mysterie op het spoor. Symposium over religie in eigentijdse kunst

Datum: Tijd: 13:00 Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Sinds de verlichting heeft de kunst in westerse landen zich onttrokken aan de zeggenschap van het Christendom. Onder invloed van de secularisatie brokkelde de invloed van de gevestigde religie ook in de bredere samenleving meer en meer af. Terwijl de kerken steeds leger worden, trekken musea wel de aandacht.

Mensen zoeken nog steeds het mysterie, maar niet meer binnen het instituut. In plaats daarvan is onder andere de kunst voor hen een vindplaats van ervaringen die het alledaagse overstijgen. Hoe verschijnt het religieuze (opnieuw) in de kunst, nu de georganiseerde religie voor velen irrelevant is geworden?

In dit symposium gaan we op zoek naar het mysterie in een ontkerkelijkt land. Er worden vijf eigentijdse Nederlandse kunstwerken als mogelijke vindplaatsen van religie onderzocht, onder andere in de film, in de muziek en in de publieke ruimte. Een middag, niet over religieuze kunst, maar over het religieuze in kunst.

Het programma vindt plaats in het auditorium van Museum Catharijneconvent, hét museum voor religieuze kunst en de geschiedenis van het christendom in Nederland.

De sprekers waren betrokken bij een onderzoeksproject naar religieuze aspecten van eigentijdse Nederlandse kunstuitingen, uitgevoerd door wetenschappers van de School of Catholic Theology en de School of Humanities and Digital Sciences van de Universiteit van Tilburg. 

Een afsluitende beschouwing wordt verzorgd door prof. dr. Johan Goud, emeritus-hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst aan de Universiteit Utrecht.

 

Programma:

13.00 uur - Opening en inleiding, dr. Arnold Smeets

13.10 uur - Maria en migratie. Het schilderij Madonna del Mare Nostrum van Hansa Versteeg, dr. Frank Bosman

13.30 uur - Het heilige in een seculiere stad. De Sint Maarten Parade in Utrecht, prof. dr. Kees de Groot

13.50 uur -  Goddelijke harmonie? De muziek van Joep Franssens, dr. Martin Hoondert

14.10 uur - Reacties uit de zaal

14.25 uur - Pauze

14.55 uur -  De Nederlandse passie voor de passie: Bachs Matthäus-Passion, dr. Stefan Gärtner

15.15 uur - Ongebreideld kloosterleven? Paul Verhoevens film Benedetta, prof. dr. Caroline Vander Stichele

15.35 uur - Reacties uit de zaal

15.50 uur -  Afrondende reflectie, prof. dr. Johan Goud

16.10 uur -  Afsluiting met borrel. 

 

Praktische informatie

waar:               Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38,
                            3512 PH Utrecht

wanneer:     19 april 2023, 13.00-17.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur)

deelname:    €30. Aanmelden kan via deze link.

Accreditatie door SKGV is toegekend voor 1 punt in de categorie Vakbekwaamheid.