LUCE

Raken en geraakt worden: over het mysteriekarakter van de liturgie

Datum: Tijd: 10:00 Locatie: Utrecht

Voorjaarsbijeenkomst van het Genootschap voor Liturgiestudie.

Sinds de twintigste-eeuwse Liturgische Beweging, en met name het werk van de benedictijn Odo Casel, is het mysteriekarakter van de liturgie sterk in de aandacht komen te staan. Honderd jaar na zijn boek Die Liturgie als Mysterienfeier (1922) en een conciliaire liturgiehervorming later, hebben sommigen het gevoel dat het mysterie grotendeels weg is uit de liturgieviering.

Mensen die zich aangetrokken voelen tot oudere vormen van liturgie, zoals de tridentijnse ritus, noemen dit vaak als argument. Tegelijkertijd zijn de huidige liturgieboeken voortgekomen uit de studie naar het liturgisch mysterie tijdens de Liturgische Beweging en het centrale idee van het paasmysterie in Sacrosanctum Concilium.

Hoe kunnen we deze schijnbare tegenstrijdigheid met elkaar verzoenen? Klopt het dat de post-conciliaire liturgie het mysterie uit de liturgische viering heeft verdrongen? Op welke manier nemen we door het vieren van de liturgie effectief deel aan het paasmysterie? Actief participeren aan de liturgie is sinds het concilie erg belangrijk, maar hoe kan je actief en bewust aan iets deelnemen dat je niet helemaal kunt begrijpen?

 

Over de sprekers

Benno van Croesdijk. Hij heeft filosofie gestudeerd aan de Universiteit van Bonn en aan de VU in Amsterdam. Momenteel is hij priesterstudent voor het bisdom Rotterdam en volgt de theologieopleiding aan de Tilburg School of Catholic Theology. Zijn pastorale stage loopt hij in de Nicolaasparochie van Zoetermeer;

Dr. Petra Mergaerts. Zij is al vele jaren bestuurslid van het Genootschap en werkt inmiddels al meer dan 25 jaar in het parochiepastoraat, eerst in het bisdom Rotterdam, sedert 2009 in het bisdom Breda. Op dit ogenblik is zij pastoraal werker in de H. Bernardus van Clairvaux Parochie te Oudenbosch en omgeving en in de Immanuëlparochie te Zevenbergen en omgeving. Ook is zij enkele jaren coördinator van het IRiLiS geweest en was zij verschillende jaren adjunct-uitgever voor de liturgische uitgaven van de Abdij van Berne.

Daarna volgt een theologische reflectie op het thema door prof. dr. Herwi Rikhof. Hij is emeritus-hoogleraar systematische theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, later de universiteit van Tilburg, en publiceerde onlangs het boek Je ziet het ene, Beschouwingen over de zeven sacramenten en liederen van de Kerk (Baarn, Adveniat, 2022). Momenteel is hij pastor van de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting te Nijmegen.

 

Programma

10.00 uur        Binnenlopen, koffie en thee.

10.30 uur        Huishoudelijk gedeelte met onder meer de presentatie van de vernieuwde website.

11.00 uur        Inhoudelijk gedeelte.

  • Getuigenissen vanuit de praktijk door Benno van Croesdijk en door Petra Mergaerts
  • Theologische reflectie door Herwi Rikhof

12.10 uur        Onderlinge gedachtewisseling.

12.50 uur        Afsluiting.

 

Praktisch

20 mei 2022, 10.00-13.00 uur. Ariënszaal van het Ariënsinstituut, Keistraat 9, 3512 HV Utrecht

Voor leden van het Genootschap en voor studenten is de bijeenkomst gratis. Aan niet-leden vragen wij een kleine tegemoetkoming in de kosten: € 10,-.

U kunt dit bedrag op die ochtend ter plekke voldoen of vooraf overmaken op ons bankrekeningnummer NL32 INGB 0000 8708 92 ten name van het Genootschap voor Liturgiestudie, Zeist. Wilt u bij betaling dan vermelden: deelname voorjaarsbijeenkomst 2022.

Graag opgave van deelname aan deze bijeenkomst door voor 1 mei a.s. een bericht te sturen aan de secretaris (secretaris@liturgiestudie.nl).