Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Teksten

Deze teksten zijn uitgesproken tijdens diverse LUCE/CRC-activiteiten. Op enkele uitzonderingen na gaat het om pdf-bestanden. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de lezingen en de teksten ligt bij de auteurs.

Kerkvaders (patristiek)

  • Augustinus en Epifanie (Drie Koningen, 2014) - Hans van Reisen, Herwi Rikhof
  • Augustinus en Maria Magdalena (2013) - Hans van Reisen, Mirjam Dirkx
  • Zorgt God wel voor deze wereld? (2012) - teksten te vinden op de site van het Augustijns Instituut

Sacramenten

Bijbel

Praktische theologie

Moderniteit