LUCE

Willibrordsymposium 2019: Van tweeën een? Bonifactius als missionaris naast Willibrord

Datum: Tijd: 20:00 Locatie: Utrecht

Donderdag 7 november is de feestdag van de heilige missionaris Willibrord. Op de avond van zijn feest wordt voor de vierde keer het Willibrordsymposium gehouden. Traditiegetrouw gaat aan deze bijeenkomst een oecumenische Willibrordvesper in de prachtige Utrechtse Domkerk vooraf.

Tijdens het symposium zal de meeste aandacht uitgaan naar Bonifatius, de metgezel van Willibrord en samen met hem apostel van de Lage Landen.

In 719 immers kreeg Bonifatius van de paus een missieopdracht en trok hij naar Utrecht om met Willibrord om deze streken te kerstenen.

De eerste spreker is de historicus Rob Meens (verbonden aan de Universiteit van Utrecht). Hij zal Bonifatius portretteren als radicale hervormer en hem vergelijken met Willibrord die meer tot aanpassing geneigd was. In zijn bijdrage komt zo mede aan het licht wat christendom en kerstening eigenlijk inhielden.

Tweede spreker is de kerkhistoricus Joep van Gennip (verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology) trekt lijnen naar de kerkgeschiedenis na Bonifatius en Willibrord met aandacht voor hun navolgers (zoals Petrus Canisius en het heiligenduo Ignatius van Loyola en Franciscus Xaverius) en voor de wisselende waardering. Wie kreeg de meeste waardering? En waarom werd Petrus Canisius, die eerder missioneerde als Willibrord, toch patroon van een apologetische vereniging?

Programma

19.00   Oecumenische Willibrordvesper. Domkerk Utrecht.

20.00   Symposium. Welkom door dr. Arnold Smeets

20.15   dr. Rob Meens, Universiteit van Utrecht Bonifatius als radicale hervormer

20.45   dr. Joep van Gennip, School of Catholic Theology 'It takes two': missionering en bekering in een historisch vergelijkend perspectief

21.15   Gelegenheid tot vragen en discussie & afsluiting
van de avond rond 21.30.

Praktische informatie

  • Wanneer: 7 november 2019, aanvang Vesperdienst 19.00uur, aanvang symposium 20.00uur
  • Locatie: Vesperdienst in de Domkerk; Symposium in het Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61, Utrecht (beide locaties bevinden zich op ca. 15 minuten loopafstand van elkaar).
  • Beide bijeenkomsten zijn los van elkaar te bezoeken. Toegang tot het symposium is gratis maar aanmelding is wel verplicht via www.tiu.nu/Willibrord2019.

Inschrijven