ReflecT

Interdisciplinair onderzoeksinstituut voor flexicurity, arbeidsmarktdynamiek en sociale cohesie.

Reflect

Onderzoek regels arbeidsrecht: deelnemers gevraagd

Waarom dit onderzoek?

Er is veel discussie over de regels die gelden op de arbeidsmarkt. Ook zijn er vorig jaar en dit jaar nieuwe wetten ingevoerd over ontslag, flexwerk en het aan het werk helpen van mensen met een beperking. Eén van de meningen is dat de arbeidsmarkt veel last heeft van deze regels en dat werkgevers daardoor niet snel mensen aannemen of alleen maar op tijdelijke basis. Daardoor zouden vooral 50plussers, jongeren en mensen met een beperking moeilijk aan het werk komen. Ook zouden mensen te weinig vrijheid hebben om zelf passende afspraken te maken met hun werkgever of opdrachtgever. Een andere mening is dat deze regels voor werkende mensen juist heel belangrijk zijn, omdat ze zekerheid en bescherming bieden. Mensen zouden niet in de positie of in staat zijn om zelf zaken te regelen en daarom zijn wettelijke en andere regels hard nodig.

Wat willen we onderzoeken? >>

Met een groep enthousiaste studenten van de juridische faculteit van Tilburg University, onder leiding van prof. Ton Wilthagen en Janneke Janssen, doen we een onderzoek naar de regels op de arbeidsmarkt. We willen door middel van een experiment onderzoeken wat er zou gebeuren als we het arbeidsrecht helemaal zouden ‘wegdenken’ en opnieuw inrichten. Daarom zijn we op zoek naar mensen in verschillende werksituaties en mensen die nog niet of niet meer werken, die we gedurende ongeveer een uur verschillende vragen kunnen stellen over wat zij echt belangrijk vinden dat er op het werk wordt geregeld. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: arbeidscontracten, ontslag, ziekte, verlof en vakantie, scholing en pensioen.

Naar wie zijn we op zoek? >>

We zoeken mensen die tot de volgende groepen behoren: middelbare scholieren, studenten, werkzoekenden, mensen die werken en een opleiding volgen, zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), werkgevers, jonge werknemers die nog maar kort werken, werkende ouders met jonge kinderen, mensen die al lange tijd werkzaam zijn, mensen die te maken hebben met een reorganisatie of ontslagen zijn, mensen die ziek zijn en niet werken, maar wel in dienst zijn, mensen die een uitkering hebben en mensen die met pensioen zijn. In totaal hopen we zeventig mensen te spreken, verspreid over deze categorieën.

Waar en wanneer zijn de interviews? >>

De interviews vinden plaats op Tilburg University op 14, 26 en 28 september tussen 18 en 22 uur. Hieronder kunt u zich aanmelden als deelnemer aan het onderzoek en kunt u aangeven op welke avond u beschikbaar bent. We maken dan een selectie en vervolgens wordt contact met u opgenomen. We geven dan ook aan op welk tijdstip en op welke locatie u wordt verwacht. Tegenover deelname staat een vergoeding van €25,- (in de vorm van een waardebon). Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Ton Wilthagen en Janneke Janssen via 013 – 466 2181 of reflect@tilburguniversity.edu.

Alvast hartelijk bedankt voor uw aanmelding en graag tot ziens in september!

Dit project is onderdeel van een breder onderzoek waarin wordt samengewerkt met het HiLL, instituut voor “innovating justice” in Den Haag. Het project wordt mede-gefinancierd vanuit het “Powered by social innovation” programma van Midpoint en Tilburg University.