Study Group Relationship Judaism Christianity

Werkgroep Relatie Jodendom Christendom

De interdisciplinaire werkgroep 'Relatie Jodendom Christendom' (RJC) onderzoekt de betekenis van de relatie van het christendom met het jodendom in verleden en heden.

Deze relatie raakt de theologie in haar geheel en heeft derhalve een interdisciplinair karakter. De aandacht gaat uit naar het ontstaan van het christendom in de joodse bedding, naar de geschiedenis van de verhouding tussen jodendom en christendom en hun uiteengaan. Daarnaast bestudeert RJC de actuele verhouding tussen jodendom en christendom en de betekenis daarvan voor de katholieke theologiebeoefening.