Study Group Relationship Judaism Christianity

Onderzoekers Relatie Jodendom Christendom

De werkgroep RJC heeft een flexibele structuur: men is lid zolang men in een van de projecten van RJC participeert. Lidmaatschap houdt op zodra het project is beëindigd en kan met een nieuw project weer worden aangegaan. Vanaf 1994 hebben 50 wetenschappers uit Nederland deelgenomen aan één of meer onderzoeksprojecten van RJC die tot publicatie hebben geleid. Dit geldt ook voor de landen Israël en Amerika.

Geïnstitutionaliseerde internationale contacten

In augustus 1995 sloten de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht (thans Tilburg School of Theology) en de Bar-Ilan University (Israël) een overeenkomst waarin beide universiteiten zich hebben uitgesproken voor gezamenlijk onderzoek, uitwisseling van wetenschappelijke resultaten, uitwisseling van studenten en gezamenlijke publicaties.

Sinds 2004 zijn deze contacten uitgebreid met Het Schechter instituut te Jeruzalem, gelieerd aan de Israëlitische afdeling van het prestigieuze Jewish Theological Seminary te New York. Sinds 2010 maakt de PThU te Amsterdam deel uit van de samenwerking.

Coördinatoren internationale samenwerking

  • Prof. dr. E. Regey
    University Bar Ilan
  • Prof. dr. D. Golinkin
    Schechter Instituut
  • Prof. dr. L. Teugels
    PThU