News and events Tilburg University

Mens centraal bij Kunstmatige Intelligentie

Published: 23 februari 2022 Laatst bijgewerkt: 13 juli 2022

Op 22 februari vond het TAISIG Event ‘Human Centric AI: Tilburg University perspective’ plaats; TAISIG is de Tilburg University Artificial Intelligence Special Interest Group. Tijdens dit gezamenlijke initiatief van Tilburg University en MindLabs kwamen onderzoekers bijeen om hun visie op Artificial Intelligence (AI) met elkaar, het online publiek en de bezoekers te delen. Tegelijkertijd kwam ook de positie die de universiteit in zou moeten nemen als het gaat om AI-onderzoek ter sprake. Dit alles onder leiding van dr. Mirjam Siesling (MindLabs-programmamanager bij Tilburg University) en Julija Vaitonyte (TSHD en initiatiefnemer AI Forward Forum).

Position Paper

Na een korte historische inleiding waarin prof. Emile Aarts liet zien dat Tilburg University al decennia actief is op het gebied van AI, waarbij de mens altijd centraal staat, namen wetenschappers Marie Postma, Esther Keymolen en Kenny Meesters het stokje over. Ze lieten hun licht schijnen over het TAISIG Position Paper en overhandigden de eerste druk aan prof. Wim van de Donk, rector magnificus, tevens voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University.

TAISIG - Wim van de Donk

WRR-rapport

Daarna presenteerde prof. Corien Prins het WRR-rapport ‘Mission AI, The New System Technology’. Als hoogleraar Law and Informatization en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) sprak zij over de ontwikkelingen van AI in verschillende werkvelden. Maar ook over hoe we in een klein land als Nederland kunnen ‘meedraaien met de grote jongens’, de Verenigde Staten en China. Prof. Ton Wilthagen reflecteerde daarna op het WRR-rapport. Hij maakte hierin bijvoorbeeld duidelijk dat een positieve samenwerking met AI begint bij de educatie van kinderen. Door ze AI-waarden bij te brengen en ze vertrouwd te maken met robots en kunstmatige intelligentie, voorkom je de eventuele negatieve gevolgen ervan. En dat is ook precies de reden waarom Wilthagen onlangs het boek 'Roosbot’ schreef, speciaal voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Roosbot wordt officieel gepresenteerd tijdens de kinderuniversiteit van Tilburg University op 13 april.

Cross-facultaire AI-minor

De educatieve inslag werd voortgezet door dr. Henry Brighton. Hij presenteerde de plannen van de nieuwe cross-facultaire AI-minor. Het streven is om deze minor voor alle Tilburgse studenten vanaf komend academisch schooljaar beschikbaar te maken.

Q&A tussen kijkers en sprekers

Na een aantal interessante online kijkersvragen via Zoom werd de middag met alle aanwezigen afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje.

 

The TAISIG Event ‘Human Centered AI: The Tilburg University Perspective’

Dit smaakt naar meer… En gelukkig hoeven we niet lang te wachten tot de volgende TAISIG Talk, want die vindt plaats op 17 maart. Wil jij daar ook bij zijn? Houd de TAISIG-website de komende tijd in de gaten voor de aanmeldlink.  TAISIG is gespecialiseerd in AI-methodologie & -algoritmen, AI-concepten en -toepassingen, en ELSA (Ethical, Legal and Societal Aspects of AI)

Meer informatie over Mindlabs: https://www.mind-labs.eu/