News and events Tilburg University

Zero Hunger Lab, Chatbots en update over TAISIG

Published: 10 november 2021 Laatst bijgewerkt: 04 juli 2022

Op donderdag 16 septemberi 2021 vond de zevende editie van de TAISIG Talks plaats. TAISIG is de Tilburg University Artificial Intelligence Special Interest Group: een onderzoeksgemeenschap die zich inzet voor Artificial Intelligence (AI). Hein Fleuren, Christine Liebrecht en Emile Aarts deelden hun inzichten.

Prof. dr. Hein Fleuren, Zero Hunger Lab

Honger is een van 's werelds meest uitdagende problemen. Het Zero Hunger Lab zet data science in voor voedsel- en voedselzekerheid, onder de noemer 'Bytes for Bites'. Samenwerkingspartners zijn onder meer de Verenigde Naties (Wereldvoedselprogramma) en de Nederlandse Voedselbanken. In recente projecten werken Hein en zijn team aan het ontwikkelen van methoden en oplossingen om noodhulp zo efficiënt en effectief mogelijk te maken (OPTIMUS project). Ook heeft Hein, samen met collega's van TSHD, Zero Hunger Lab de Child Growth Monitor ontwikkeld, om ondervoeding bij kinderen op te sporen. Uw expertise is nodig om de impact van Zero Hunger Labs nog verder te vergroten. Voel je vrij om contact op te nemen met Hein als je geïnteresseerd bent, vooral als je een achtergrond hebt in machine learning, ethiek, gedragswetenschappen en recht.

dr. Christine Liebrecht on chatbots (TiU TSHD DCC)

Chatbot communicatie in de klantenservicesector. Er is een toename in het gebruik van deze technologie. De verwachtingen over dit soort technologie kunnen gemakkelijk te hoog gespannen zijn: complexe en/of zeer emotionele vragen zijn meestal te moeilijk voor een chatbot om te beantwoorden. FAQ's daarentegen daarentegen, zijn goed te doen. De mogelijkheden van een chatbot zijn dat ze altijd beschikbaar zijn, ze reageren snel, ze kunnen veel klanten tegelijk en ze kunnen specifieke vragen beantwoorden over specifieke onderwerpen. De prestaties kunnen echter vaak worden verbeterd, zoals blijkt uit de voorbeelden van IKEA's Anna en Microsoft's Tay van Microsoft. Daarom zien we ook enkele uitdagingen in verband met de inzet van chatbots: ze kunnen de taal van de klant verkeerd begrijpen, ze kunnen geen fouten herstellen, ze kunnen gevoelens van weerstand activeren, en ze communiceren (nog) niet op een menselijke manier. Dit is iets wat Christine aanpakt in haar project 'Smooth Operators. Development and effects of personalized conversational AI', waar ze zich richt op de toon van de chatbot.

Interview Marie Postma with Emile Aarts

Wat is TAISIG: Tilburg University AI Special Interest Group. Het is gestart in 2019 en heeft de ambitie om al onze inspanningen te bundelen in het domein van AI. Het is een wetenschappelijke community of practice en de TAISIG Talks zijn een middel om kennis te maken met AI-onderzoek dat aan Tilburg University wordt gedaan. Er is een samenwerking met Tilburg University-studenten en -promovendi, de laatste via het AI Forward Forum en ook via de TAISIG Talks. TAISIG is niet alleen een gemeenschap, het is ook een beweging. En daarom heeft TAISIG ontwikkeld een manifest met daarin de visie en kernkarakteristieken van TAISIG. In het hart van ons profiel staan interdisciplinariteit en ELSA: ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van AI. Tilburg University past ook heel goed in het nationale AI-platform Nationale AI Coalitie (NLAIC). Er zijn een aantal instrumenten en financiering ontwikkeld door het NLAIC, o.a. een NWO oproep om ELSA labs op te zeTAISIG Talksen. Tilburg University is hier zeer sterk bij betrokken, o.a. het Zero Hunger Lab dat ook in deze editie van de TAISIG Talks.