Tilburg Institute for Family Business

Tilburg Instituut voor Familiebedrijven

Het TIFB is een multidisciplinair instituut dat zich richt op de dynamiek van familiebedrijven en verricht onderzoek en verzorgt onderwijs binnen de brede thema’s van familiebedrijven waarbij theorie en praktijk elkaar versterken.

Familiebedrijven van groot belang voor de economie

Volgens het CBS (2017) is 71% van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf. Gezamenlijk zijn familiebedrijven verantwoordelijk voor meer dan de helft van het bruto nationaal product waaruit blijkt dat familiebedrijven van belang zijn voor de Nederlandse economie.

Bij een familiebedrijf bestaat overlap tussen bedrijf, familie en eigendom. Een familiebedrijf onderscheidt zich dan ook van niet-familiebedrijven op bijvoorbeeld het gebied van leiderschap (familie-aangelegenheid), financiering (vaak veel eigen vermogen), family governance en personeel (grote betrokkenheid) en de bedrijfsopvolging. De problematiek rondom familiebedrijven heeft raakvlakken met bedrijfskundige, economische, juridische, fiscale en psychologische en sociale vraagstukken.

Multidisciplinair onderwijs en onderzoek

Dit onderwerp leent zich daarmee bij uitstek voor multidisciplinair onderwijs en onderzoek. Het besef dat familiebedrijven van belang zijn voor de economie en dat zij verschillen van niet-familiebedrijven groeit. Het doel van TIFB is dan ook om onderzoek en onderwijs vanuit verschillende disciplines te verzorgen waar theorie en praktijk elkaar versterken.

Door middel van onderzoek draagt het TIFB bij aan de kennisontwikkeling over familiebedrijven. Ook verzorgt TIFB onderwijs in de verschillende bachelor en master programma van Tilburg University om zo de kennis over familiebedrijven te vergroten.

Dit instituut is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen TiU en PwC. Deze samenwerking leidt onmiskenbaar tot een meerwaarde vanwege de combinatie van theorie en praktijk. Tilburg University staat garant voor multidisciplinair onderzoek en PwC opent de poort naar de praktijk van het familiebedrijf.

Contact

Wilt u meedoen met onderzoek naar een familiebedrijven gerelateerd onderwerp,
of bijdragen aan het keuzevak bedrijfsopvolging
of onderwerpen aandragen voor scripties en stageplekken aanbieden?