Tilburg Institute for Family Business

Veranderende families en implicaties voor familiebedrijven

Gepubliceerd: 02 oktober 2020 Laatst bijgewerkt: 02 oktober 2020

Nog geen stemmen


Het hoofdstuk over "Family trends shaping the family business landscape" geschreven door Joyce Kox en Astrid Kramer is gepubliceerd in het boek "A research agenda for family business" van Andrea Calabrò. In dit boek worden onderwerpen besproken die de komende tien jaar belangrijk worden binnen familiebedrijven.

Familiebedrijven hebben een uniek karakter vanwege de interactie tussen het familie- en het bedrijfssysteem. Kenmerken van de familie drukken een stempel op het familiebedrijf, omdat familieleden posities in het management vervullen en/of aandeelhouder zijn.

De familie als instituut is aan veranderingen onderhevig. Doordat de “familie” een onderscheidende factor is in het familiebedrijf hebben deze veranderingen gevolgen voor familiebedrijven. In het hoofdstuk worden drie grote trends genoemd die impact hebben op het familiebedrijf. In deze blog beschreven we deze trends en mogelijke implicaties voor opvolging in het familiebedrijf.

De eerste trend is het veranderde perspectief op het krijgen en opvoeden van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop men kinderen krijgt hoger is dan vroeger en dat het aantal kinderen per gezin daalt. Opvolging binnen het gezin kan in de nabije toekomst problematischer worden door een daling van het aantal kinderen en gewijzigde loopbaanperspectieven. Een kleinere pool van opvolgers kan het voortbestaan van het familiebedrijf in gevaar brengen.

De tweede trend is de veranderende gezinssamenstelling. Naast het traditionele gezin ontstaan ook andere gezinssamenstellingen zoals gemengde gezinnen en gezinnen waarvan de ouders hetzelfde geslacht hebben of bestaat het gezin niet alleen uit biologische kinderen maar ook uit adoptie, pleeg- en/ of stiefkinderen. Niet-biologische kinderen kunnen juist de pool van opvolgers weer vergroten, maar van nature hebben families de neiging om biologische kinderen te kiezen als beoogde opvolgers.

De derde trend heeft betrekking op de veranderende dynamiek tussen verschillende generaties. Vanwege de steeds hogere leeftijdsverwachting bestaan families uit meerdere generaties waardoor het mogelijk is dat opvolging een generatie overslaat. De relatie tussen opvolger en degene die wordt opgevolgd is cruciaal voor een soepel verloop van het opvolgingsproces. De relatie ouder-kind is bijvoorbeeld heel anders dan de relatie grootouder-kleinkind en beïnvloedt het opvolgingsproces.

Aangezien familiebedrijven substantieel bijdragen aan de economie van een land, is inzicht nodig in de maatschappelijke implicaties als veel familiebedrijven niet-familiebedrijven worden. Het boekhoofdstuk laat zien dat de invloed van de familie op het familiebedrijf groot is en dat veranderende families allerlei facetten zoals bedrijfsopvolging als werk-familierelaties zowel positief als negatief beïnvloeden. Nieuwsgierigs? En wilt u meer verdieping? Neem dan deel aan de webinar over veranderende families en implicaties voor familiebedrijven op 2 februari 2021 van 16.00 tot 17.00 uur. Deelname is gratis.

Referentie

  • Kox, J., & Kramer, A. (2020). Family trends shaping the family business landscape. In A. Calabrò (Ed.), A Research Agenda for Family Business: A Way Ahead for the Field (1 ed.). Edgar Elger Publishing Ltd.