Tilburg Institute for Family Business

Onderzoek TiFB

Dynamiek van familiebedrijven

Het Tilburg Instituut voor Familiebedrijven verricht multidisciplinair onderzoek naar de dynamiek van familiebedrijven. Het multidisciplinaire karakter komt tot uitdrukking in de samenwerking tussen verschillende wetenschapsgebieden zoals economie en management, recht en sociale wetenschappen.

TIFB richt zich op thema’s als opvolging, governance, strategisch management, HRM en de fiscale aspecten van familiebedrijven en draagt op deze wijze bij aan de ontwikkeling van kennis over familiebedrijven. Voor meer informatie over de mogelijkheden van onderzoek kunt u contact opnemen met ons door een e-mail te sturen naar tifb@tilburguniversity.edu.

Promotieonderzoek

De impact van het familiesysteem op het familiebedrijf
Het privacygrondrecht in EU- en Nederlandse wetgeving
Naar een uniforme bedrijfsopvolgingsfaciliteit?

Contact

Wilt u meedoen met onderzoek naar een familiebedrijven gerelateerd onderwerp,
of bijdragen aan het keuzevak bedrijfsopvolging
of onderwerpen aandragen voor scripties en stageplekken aanbieden?