Departement Filosofie

Departement Filosofie

TiLPS

TiLPS (Tilburg Center for Moral Philosophy, Epistemology and Philosophy of Science) is een levendig en internationaal erkend centrum voor filosofisch onderzoek naar morele en wetenschappelijke praktijken, vaak in dialoog met andere disciplines.

In TiLPS werken zowel praktische als theoretische filosofen op kwesties rond moraal, politiek, kennis en wetenschap. Hun onderzoek richt zich dus in de eerste plaats op het menselijke handelen, waarderen, kennen en redeneren.

Geschiedenis en profiel

TiLPS is opgericht in 2007 en was aanvankelijk vooral bekend omwille van haar expertise in de wetenschapsfilosofie en de (formele en Bayesiaanse) epistemologie. De onderzoekers van TiLPS combineerden traditionele filosofische methodes, zoals conceptuele analyse, logische deductie en case studies, met andere methodes, zoals wiskundige modellen, simulaties en psychologische experimenten. Sinds enkele jaren is de focus verschoven van die formele methoden naar een bredere benadering in de theoretische filosofie. Bovendien is er meer aandacht gekomen voor praktische filosofie (moraalfilosofie en politieke filosofie) en voor de filosofie van menselijke emoties en handelen.

Mensen

TiLPS wordt geleid door prof. dr. Maureen Sie. Zie het menu aan de linker kant van deze pagina voor informatie over de leden van TiLPS. Daar vind je ook meer informatie over hun onderzoek, waaronder hun meest recente onderzoeksprojecten en publicaties. Ook wordt een overzicht gegeven over alle onderzoeksprojecten die door externe instanties aan leden van TiLPS zijn toegekend.

Een aantal leden van TiLPS is geaffilieerd met of werken samen met onderzoekers van PHC&E (Philosophy of Humanity, Culture, and Ethics).

Activiteiten

TiLPS organiseert seminars, maar ook symposia, workshops, conferenties en leesgroepen. Tijdens het wekelijkse onderzoeksseminar presenteren, naast gastsprekers, ook de leden van TiLPS zelf hun werk.

Een overzicht van alle onderzoeksactiviteiten van het Departement Filosofie, waaronder de activiteiten georganiseerd door TiLPS, is te vinden in de kalender (zie het menu aan de linker kant van deze pagina). 

Contact

Als je een van deze activiteiten wilt bijwonen of als je meer informatie wilt over TiLPS, mag je altijd contact opnemen met een van ons.

Als je geïnteresseerd bent in een onderzoeksverblijf bij TiLPS, bekijk dan ons Visiting Fellows programma.

Meer informatie over de leden van TiLPS, hun onderzoek, publicaties en projecten kan je vinden op de Engelstalige website van TiLPS. 

Engelstalige website van TiLPS

Departement Filosofie

TiLPS maakt deel uit van het Departement Filosofie (TSHD). Zie voor meer informatie over departement Filosofie.