TILT

Tilburg Instituut voor Law, Technology en Society (TILT)

Het Tilburg Instituut voor Law, Technology en Society is een multidisciplinair onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met vraagstukken betreffende de interactie tussen recht, technologie en maatschappij en hoe deze factoren elkaar vormen en beïnvloeden.

Als u meer wilt weten over het instituut dan kunt u deze informatie vinden op onze Engelstalige website. De informatie is alleen beschikbaar in het Engels gezien de internationale samenstelling van onze onderzoeksgroep. Daarnaast zijn wij gericht op het verdiepen en verbreden van ons netwerk door het betrekken van verschillende achtergronden, disciplines, culturen en landen bij ons onderzoekswerk.

Naar de Engelstalige website van TILT