Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT)

TILT studies emerging technologies and their impact on the individual and society, recognizing the interplay between technology, regulation and fundamental values & human rights.

Tilburg Instituut voor Law, Technology en Society (TILT)

Het Tilburg Instituut voor Law, Technology en Society is een multidisciplinair onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met vraagstukken betreffende de interactie tussen recht, technologie en maatschappij en hoe deze factoren elkaar vormen en beïnvloeden.

Als u meer wilt weten over het instituut dan kunt u deze informatie vinden op onze Engelstalige website van TILT. De informatie is alleen beschikbaar in het Engels gezien de internationale samenstelling van onze onderzoeksgroep. Daarnaast zijn wij gericht op het verdiepen en verbreden van ons netwerk door het betrekken van verschillende achtergronden, disciplines, culturen en landen bij ons onderzoekswerk.

Voor andere vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van TILT, te bereiken via

Abousalama-de Graaff, F.
Name F. (Femke) Abousalama-de Graaff
Division Facility Services
Managementsup Services - Schools
Position Secretaresse
Room M 734
Phone +31 13 466 3515
E-mail f.abousalama@tilburguniversity.edu