Tilburgs Instituut voor Privaatrecht (TIP)

Onderzoek naar privaatrechtelijke relaties met een focus op de behoeften van de gebruikers van het recht.

TIP vignet

Activiteiten


18 mei 2017 - Seminar 'Slim Privaatrecht'

Donderdag 18 mei 2017, 12.30 - 17.00 uur

Faculty Club, Tilburg University (Warandelaan 3, 5037 AB Tilburg)

Aanmelden (uiterlijk 4 mei) via: frw.privaatrecht.secretariaat@tilburguniversity.edu

De invloed van digitale activa op onze maatschappij neemt toe: consumenten kopen software en online muziek, het surfgedrag van consumenten op internet wordt constant bijgehouden, zij ontvangen gepersonaliseerde reclame, producten kunnen worden betaald met digitaal geld (bitcoins) en een waardeoverdracht kan door middel van de blockchain worden geregistreerd. Door de inzet van dergelijke smart contracts lijkt het opstellen van contracten een combinatie te worden van juridisch denkwerk en programmeren. Er vindt een zekere verschuiving plaats van de offline naar de online wereld waardoor een voldoende ‘Slim Privaatrecht’ nodig is om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het huidige Burgerlijk Wetboek is met name ontwikkeld en gebruikt in de offline wereld. Echter, ook in de online wereld waarin activa digitaal zijn en digitaal worden overgedragen en gebruikt zal het privaatrecht oplossingen moeten bieden.

In dit seminar ligt de focus op de nieuwe ontwikkeling smart contracts (denk aan de blockchain en bitcoins) dat zowel vanuit het verbintenissenrecht als het goederenrecht wordt bekeken. Ten eerste zal prof. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai uitleg geven over de werking van deze systemen. Vervolgens worden smart contracts vanuit verbintenisrechtelijk perspectief besproken. Gastspreker prof. mr. W.A.K. Rank (Hoogleraar Financieel recht bij de Universiteit Leiden) zal een korte presentatie geven over bitcoins waarna er gelegenheid is om te reageren en mee te discussiëren. Vervolgens wordt vanuit het goederenrecht de blockchain technologie binnen de verschillende registraties besproken. Hierbij gaat het aan de ene kant om het (mogelijke) gebruik van blockchain technologie bij landregistratie en aan de andere kant de eventuele toepassing van blockchain technologie bij registratie van pandakten. Gastspreker mr. J. Vos, bewaarder bij het Kadaster, zal hierin het voortouw nemen waarna vervolgens de genodigden de gelegenheid wordt geboden mee te denken en mee te discussiëren aan de hand van een aantal stellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen omtrent concrete toepassing van de technologie, in hoeverre dit een aanpassing van het BW vereist, en de eventuele (nieuwe) rol voor de notaris en/of de Belastingdienst.

Programma

 • 12.30 - 13.00 uur Ontvangst met koffie/thee
 • Introductie
  13.00 - 13.15 uur Welkomstwoord
  13.15 - 13.40 uur Betekenis van Smart Contracts en Block Chains door prof. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai
 • Verbintenissenrecht
  13.40 - 14.40 uur ‘Bitcoins vanuit verbintenisrechtelijk perspectief’ door prof. mr. W.A.K. Rank (met aansluitend een discussie)
 • 14.40 - 14.50 uur Pauze
 • Goederenrecht
  14.50 - 15.50 uur ‘Toepassing blockchain technologie bij registratie pand-, hypotheek-, en leveringsakten’ door mr. J. Vos (met aansluitend een discussie)
 • Afsluiting
  15.50 - 16.15 uur Reflectie door mr. A. Berlee en mr. D.J.B. Op Heij
  16.15 - 17.00 uur Borrel