TiREG

TiREG - Tilburg Center for Regional Law and Governance

Interdisciplinair onderzoek naar transformaties en innovaties in regionaal recht en bestuur gericht op het beter begrijpen alsook mede vormgeven van maatschappelijke processen.

Hoe pak je complexe maatschappelijke vraagstukken effectief en legitiem aan, in een wereld die steeds verder Europeaniseert en globaliseert, maar waarin ook steden en vooral regio’s een alsmaar grotere rol spelen? Op die vraag richt het Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG) zich sinds 1 juli 2015, onder leiding van prof. dr. Martijn Groenleer (scientific director) en dr. Julien van Ostaaijen (managing director).

Lees de oratie van prof. dr. Martijn Groenleer

Interdisciplinaire aanpak

TiREG is een joint venture tussen de bestuurskundigen en de juristen van Tilburg University, en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant. Zij werken nauw samen binnen Tilburg University, zoals met de economen en sociologen, en daarbuiten, onder andere met Eindhoven University of Technology. TiREG maakt ook deel uit van regionale, Europese en internationale kennisnetwerken.

Innovatieve interacties in de regio

Het Center richt zich in brede zin op de innovatieve interacties die zich ontwikkelen tussen overheden, bedrijven, burgers en kennisinstellingen in de regio rondom de aanpak van maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering en de energietransitie, maar ook georganiseerde criminaliteit en de ondermijnende effecten daarvan, en brede regionale welvaart. Het stelt zich ten doel deze interacties te beschrijven in al hun rijkheid, opmerkelijke verschillen tussen en binnen regio’s te verklaren, en de effectiviteit en legitimiteit van de interacties te (helpen) evalueren.

Gericht op brede impact

Hiertoe verricht het Center wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit, dat tevens relevant is voor de praktijk, en vaak wordt verricht in co-creatie met de praktijk. Vanuit TiREG wordt  ook gewerkt aan vernieuwend onderwijs, voor zowel studenten als  practitioners, op het gebied van regional law and governance.

Meer informatie

Raadpleeg de Engelstalige site van TiREG

Nieuws

Er zijn geen resultaten gevonden.