TiREG

Tilburg Center for Regional Law and Governance

Interdisciplinair onderzoek naar transformaties en innovaties in regionaal recht en bestuur gericht op het beter begrijpen alsook mede vormgeven van maatschappelijke processen.

Vignet Tilburg Center for Regional Law and Governance

Afrondende bijeenkomst Organized Crime Field Lab West-Nederland op 14 dec jl.

Op 14 december jl. vonden de zogenaamde stocktake sessies van het Organized Crime Field Lab plaats. In het Field Lab’ combineren onderzoekers en docenten van het Tilburg Center for Regional Law and Governance en de Harvard Kennedy School of Government onderzoek naar en onderwijs over de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Ze doen dat in nauwe samenwerking met onder andere het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Belastingdienst, het lokaal en regionaal bestuur en verschillende andere publieke en private organisaties.

In het Field Lab West-Nederland experimenteren multidisciplinaire teams van professionals uit de regio’s Amsterdam en Rotterdam, op basis van ‘state of the art’ inzichten uit theorie en praktijk, met nieuwe, onorthodoxe manieren om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Tijdens de stocktake sessies rapporteerden de teams aan hun leidinggevenden en het hogere management over hun voorlopige resultaten. Prof. Martijn Groenleer is een van de trekkers van het Field Lab.