TiREG

Tilburg Center for Regional Law and Governance

Interdisciplinair onderzoek naar transformaties en innovaties in regionaal recht en bestuur gericht op het beter begrijpen alsook mede vormgeven van maatschappelijke processen.

Vignet Tilburg Center for Regional Law and Governance

Succesvol symposium ‘De kracht van netwerken’

Op 1 november 2017 vond het symposium ‘De kracht van netwerken’ plaats n.a.v. de publicatie De veerkracht van de Brabantse economie. De Kamers van Koophandel en de kracht van netwerken (1840-2015) van prof. dr. Harry Lintsen en dr. Jan Korsten (Stichting Historie der Techniek). Deze publicatie is een uitgave van de Stichting ZHC en Uitgeverij Verloren samenwerking met de Stichting Historie der Techniek en het Antoon Kersten Fonds.

Stichting ZHC organiseerde samen met de leerstoel Cultuur in Brabant, het Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG) en BrabantKennis een symposium over de kracht van netwerken in de Brabantse economie. Drie vragen stonden centraal: hoe functioneerden die economische en ondernemersnetwerken in het verleden, hoe ontwikkelen samenwerkingsverbanden zich op dit moment en wat is er nodig in de nabije toekomst. TiREG’s prof. Martijn Groenleer sprak er over de huidige ontwikkelingen van Brabantse economische samenwerkingsverbanden.

Bron: website uitgeverij Zuidelijk Historisch Contact.