Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Programma & aanmelden Symposium Wetenschap en praktijk: Door co-creatie verbonden op 11 april 2013

Programma & aanmelden Symposium Wetenschap en praktijk: Door co-creatie verbonden op 11 april 2013

Symposium Wetenschap en praktijk: Door co-creatie verbonden
Het symposium staat dit jaar in het teken van co-creatie van wetenschap en de praktijk van ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Dit creatieve proces dat alleen kan ontstaan vanuit een stevige verbinding en gelijkwaardige dialoog, maakt het vinden van nieuwe wegen mogelijk. De academische werkplaats is een goed voorbeeld van dit creatieve proces. Tegelijkertijd faciliteert de academische werkplaats co-creatie. Voor ons is co-creatie het beste van jezelf delen met anderen. In dit symposium willen we ideeën met u uitwisselen. Waar staan we op dit moment? Wat is nodig? Hoe zetten we met elkaar nieuwe stappen en versterken we op constructieve wijze de eigen kracht van alle betrokken partijen?

Anton Došen Scriptieprijs
De Anton Došen Scriptieprijs wordt uitgereikt aan de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische en/of gedragsproblemen. De scriptieprijs is ingesteld door de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland, in samenwerking met de School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University en Dichterbij, en is verbonden aan de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling.

Jan van der Kruis Innovatieprijs
De Jan van der Kruis Innovatieprijs wordt één keer per twee jaar uitgereikt aan een persoon die een brug weet te slaan tussen de praktijk van alle dag en onderzoek en daarmee bijdraagt aan verbetering van de positie van mensen met een verstandelijke beperking in onze samenleving. De prijs is ingesteld door Dichterbij, in samenwerking met Tranzo (Tilburg University) en is gekoppeld aan de Academische Werkplaats 'Leven met een Verstande¬lijke Beperking'.
Het programma van 11 april 2013
Locatie: Aula Cobbenhagen gebouw (ingang via Koopmans gebouw)


9:00 Binnenkomst en aanmelding
9:30 Welkomstwoord door dr. Hank van Geffen, voorziter stuurgroep
9:45 Plenaire lezing door Prof. dr. Petri Embregts
Klik hier voor de presentatie.
Titel: Wetenschap en praktijk: Door co-creatie verbonden
Een inspirerende lezing over de vraag wat co-creatie is? Waarom co-creatie wenselijk is? Wat co-creatie van ons vraagt? Welke ervaringen zijn en waar liggen uitdagingen.
10:30 Introductie interactieve ochtendsessie door dagvoorzitter Prof. Dr. Roland Friele
10:40 Koffie en start met interactieve ochtendsessie
Titel: Co-creatie moet je doen
Klik hier voor de presentatie.
Een interactieve sessie waarin de vraag centraal staat wat ieders rol is in co- creatie en hoe iedereen vanuit zijn/haar eigen rol (bestuur, management, behandeling, begeleiding, onderzoek, beleid) kan bijdragen aan co-creatie.
11:30 Terugkoppeling interactieve ochtendsessie door Prof. Dr. Roland Friele
12:00 Lunch
13:00 Interactieve middagsessie
Titel: Co-creatie in uitvoering binnen de academische werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking
10 Inhoudelijke workshops waarin onderzoeksresultaten en praktijkervaringen gepresenteerd worden tav verschillende onderzoeksthema’s van de academische werkplaats. Elke presentatie zal worden voortgezet in een interactieve sessie waarin het tot stand brengen van co-creatie op het specifieke thema centraal staat. Wat levert dit onderzoek op? Welke wetenschappelijke kennis kunnen we gebruiken in de praktijk en hoe kunnen we dat het beste doen? Welke praktijk kennis kunnen we vertalen naar wetenschappelijk onderzoek en hoe pakken we dat aan?
Workshop thema Workshop leider(s)
1 Begeleiders in Beeld Linda Zijlmans , Luciënne Heerkens en Twan van Dijck
2 Betekenisvolle relaties Wietske van Oorsouw
3 Ervaringsdeskundigheid Carola Verbrugge , John de Poorter en Teresa Furtado Plácido
4 Menslievende professionalisering Maaike Hermsen en Luciënnne Heerkens
5 miMakkus Sophie Wintels en Charlotte Debruyn
6 Motiverende gespreksvoering Noud Frielink en Sara Zwetsloot
7 Seksualiteit en seksueel misbruik Kim van de Bogaard en Marianne Heestermans
8 Sociale netwerken Ida van Asselt en Majorie Veneman
9 Uitdagende relaties Arno Willems en Marlou Severins
10 Vrijheidsbeperking Annemarieke Negenman , Karim Landoulsi en Widya de Bakker
15:00 Afsluiting door dagvoorzitter, Prof dr. Roland Friele
15:15 Uitreiking Anton Došen Scriptieprijs door Prof dr. Anton Došen
15:30 Uitreiking Jan van der Kruis Innovatieprijs door mr. Jan van der Kruis
15:45 Afsluitende Borrel
17:00 Einde bijeenkomst