Tranzo - aw arbeid en gezondheid

Arbeid en gezondheid

Samenwerken

Binnen de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid wordt actief samengewerkt tussen wetenschap en praktijk in onderzoek en kennisuitwisseling. Onderzoeksprojecten binnen de Academische Werkplaats hebben tot doel duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie te bevorderen en zijn derhalve ook gericht op kennisdeling, kennisvermeerdering en implementatie. Er wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan het werknemersperspectief en er wordt beoogd om relevante anderen, zoals werkgevers, professionals en burgers te betrekken bij projecten en activiteiten.

Capability Model centraal in veel van het onderzoek

De werkplaats heeft tot op heden twee onderzoekslijnen. De eerste onderzoekslijn richt zich op preventie van arbeidsuitval, de tweede op arbeids(re)-integratie. In veel van het onderzoek staat het Capability Model centraal, waarin de waarde die mensen aan werk hechten een grote rol speelt. Daanaast zijn veel voorkomende onderzoeksthema’s binnen de Academische Werkplaats: Stigma als barrière voor arbeidsparticipatie, Handelen van re-integratieprofessionals en Terugvalpreventie na verzuim door psychische problemen.

De leerstoel van prof dr. Jac van der Klink, getiteld Duurzame inzetbaarheid en psychische gezondheid in werk en gevestigd door NSPOH, DOW Benelux BV en Ascender, is aan de werkplaats verbonden. De AWAG is mede initiatiefnemer van NETHLAB (Network on Labour and Health), een interdisciplinair netwerk van onderzoekers binnen de verschillende vakgebieden van Tilburg University met kennis over arbeid, arbeidsmarktprocessen, organisatie, gezondheid en arbeidsparticipatie.

Hoogtepunt in 2017 was de benoeming van prof dr. Roland Blonk op de leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve innovatie van arbeid, ingesteld door het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum. De leerstoel is ingesteld bij zowel Tranzo als HR studies, om de verbinding van beide departementen te versterken. Daarnaast zijn er meerdere grote kennisuitwisselingsbijeenkomsten geweest, zoals de masterclass over ‘Duurzame inzetbaarheid in werk in het licht van de Capability Appraoch’ met dr. Venkatapuram Van King’s College Londen, en de Zorgsalon over ‘Duurzame inzetbaarheid van werknemers met een hele hoge intelligentie.

Return to work after common mental disorders

Dr. Margot Joosen: Extra begeleiding nodig voor werknemers met psychische problemen

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze: - Symposia - Zorgsalons - Promoties en oraties