Tranzo - aw arbeid en gezondheid

Capability approach

De huidige participatiemaatschappij zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van werk. De grote uitdaging voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden is om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven in werk en in de maatschappij. Werk is belangrijk omdat het tegenwoordig al lang niet alleen een middel is voor het verdienen van inkomen, maar ook voor het realiseren van persoonlijke waarden en doelen zoals creativiteit en deelnemen aan een (werk)gemeenschap.

Omdat mensen belangrijke doelen en waarden willen realiseren in hun werk, meet de vragenlijst ‘Lijst Werk Capabilities’ (LWC) duurzame inzetbaarheid aan de hand van zeven belangrijke werkwaarden die uit onderzoek naar voren zijn gekomen. De vragenlijst en bijbehorende handleiding kunnen gebruikt worden door beleidsmakers, bedrijfsartsen, onderzoekers, leidinggevenden, personeelsvertegenwoordiging en door werkenden zelf.

Download de vragenlijst

Download de handleiding

Werk als Waarde gesprekmethodiek

Door hoge werkdruk, ziekteverzuim, verloop en stijgende personeelstekorten in de zorg wordt het steeds belangrijker om aandacht te besteden aan het behoud van zorgpersoneel. Hoe blijven zorgprofessionals gezond, bevlogen en in balans aan het werk? De Werk als Waarde gespreksmethodiek draagt hier aan bij. Bekijk hieronder alvast de trailer van de film over de Werk als Waarde gespreksmethodiek. Binnenkort volgt meer informatie over dit project en een toolbox voor leidinggevenden en HR-professionals in de zorg.

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze: - Symposia - Zorgsalons - Promoties en oraties