Tranzo - aw arbeid en gezondheid

De kwaliteit en toepasbaarheid van de ‘Analytical Competence Tool’® om competenties, talent en persoonlijkheid te meten

Gepubliceerd: 29 mei 2019 Laatst bijgewerkt: 09 juli 2019

M.A.J. Huijten MSc., Dr. M.C.W. Joosen, Dr. A. van Dam

De Analytical Competence Tool® (ontwikkeld door myHBMcenter) is een combinatie van competentieteksten en multi-interpretabele afbeeldingen. De cliënt kiest voor de teksten en beelden die hij/zij het meest passend vindt bij zichzelf als mens, zowel persoonlijk als op het werk. De teksten worden gekozen op basis van een bewuste, cognitieve redenering, de beelden worden gekozen op basis van een onbewuste, persoonlijke beleving. De combinatie van beide keuzes geven inzicht in de mate waarin zichtbaar gedrag congruent is aan de natuurlijke innerlijke drijfveren. Indien deze congruentie hoog is, dan houdt dit in dat iemand zich gedragsmatig heeft ontwikkeld op een manier die aansluit bij de natuurlijke talenten. Indien deze congruentie laag is, dan wijst dit op een hoge mate van aangepast (onnatuurlijk) gedrag dat ineffectief kan zijn, minder (werk)geluk oplevert en veel energie kost. Door dit inzicht kan behandeling of begeleiding veel gerichter, sneller en effectiever plaats vinden om mensen zo meer (werk)geluk en duurzame inzetbaarheid te geven. Dit onderzoek zal zich richten op de psychometrische kwaliteit van de tool en de toepassing ervan in verschillende soorten context.