Tranzo - aw arbeid en gezondheid

Coping strategieën bij dyslectische medewerkers - Extern Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 25 april 2019 Laatst bijgewerkt: 03 maart 2020

Drs. M. Rolak, Prof. dr. J.J.L. van der Klink, Dr. Y. Heerkens

In het kader van een leven lang leren zullen mensen in het algemeen en dus ook volwassenen met dyslexie hun kennis en vaardigheden via scholing moeten blijven ontwikkelen. De capabilitybenadering biedt een omvattend kader om factoren die in positieve en negatieve zin bijdragen aan het al of niet bereiken van waardevolle doelen in en/of met behulp van het onderwijs in kaart te brengen. Theorieën over coping bieden een mooie aanvulling op de capabilitybenadering om meer zicht te krijgen op individuele belemmerende en bevorderende factoren.

Vraagstelling onderzoek: Welke waardevolle doelen willen volwassenen met dyslexie gedurende hun opleiding en met behulp van hun opleiding realiseren, welke copingstrategieën (resources) hebben zij nodig om voor hun waardevolle doelen te realiseren in het onderwijs en wat betekent dat voor effectieve behandeling om copinggedrag te verbeteren.