Tranzo - aw arbeid en gezondheid

De mentaal gezonde zaak: arbeidsdeskundige handreiking voor werkgevers in de omgang met werkenden met veelvoorkomende psychische problemen - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 25 april 2019 Laatst bijgewerkt: 03 maart 2020

G.M. van Hees MSc., Dr. B.E. Carlier, Prof. dr. E.P.M. Brouwers, Prof. dr. R.W.B. Blonk, Dr. S. Oomens

Een op de vijf werkenden heeft last van veelvoorkomende psychische problemen. Psychische problemen vormen een belangrijke belemmering voor veel mensen om aan het werk te blijven of hun werk op niveau te blijven doen. Om werknemers die kampen met veelvoorkomende psychische problemen inzetbaar te houden is het nodig om aanpassingen in de werksituatie te doen. Een recente inventarisatie laat echter zien dat er nog nauwelijks interventies ontwikkeld zijn om uitval te voorkomen. Met dit onderzoek willen we enerzijds inzicht verwerven in factoren in de werksituatie die bijdragen aan werkbehoud van werknemers met veelvoorkomend psychische klachten en daarnaast bijdragen aan het verminderen van de handelingsverlegenheid van werkgevers in de praktijk in de omgang met werknemers met psychische problemen, zodat zij kunnen blijven functioneren in het werk en verzuim en uitval voorkomen kan worden. Door het ontwikkelen van een arbeidsdeskundige handreiking stelt het project arbeidsdeskundigen in staat hun werkgeversdienstverlening te optimaliseren en hun rol op het gebied van preventie te versterken.