Tranzo - aw arbeid en gezondheid

Waarom is de ene behandelaar effectiever dan de andere in de begeleiding van werknemers met psychische klachten?

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 03 maart 2020

S.J. van Thiel MSc., Dr. M.C.W. Joosen, Prof. dr. J.J.L. van der Klink

In de klinische setting is al veel onderzoek gedaan naar de werkzame factoren in therapie van mensen met psychische problemen. Onderzoek wijst uit dat slechts een klein percentage van het effect van behandeling wordt verklaard door de methodiek en dat, ondanks dat dezelfde behandelmethoden worden gebruikt, de variatie in effectiviteit onder therapeuten groot is. Er is steeds meer evidentie dat de therapeut zelf, waaronder met name de relationele vaardigheden en de interpersoonlijke stijl van de therapeut van de therapeut bepalend zijn voor het resultaat van de behandeling. Deze aspecten van de hulpverlening zijn echter nog onderbelicht in onderzoek naar behandeling van werknemers met psychische klachten in de werkcontext.

In dit promotieonderzoek wordt onderzocht wat de werkzame elementen zijn van een succesvolle begeleiding door een psycholoog bij de behandeling van werknemers die verzuimen vanwege psychische problemen? We richten ons hierbij voornamelijk op de rol die interpersoonlijke vaardigheden van de therapeut heeft in de behandeling.