Tranzo - aw arbeid en gezondheid

Ontwikkeling en effectiviteit van een ‘Gespreksleidraad Duurzame Inzetbaarheid op basis van de Capability Approach’

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 07 mei 2020

Drs. F.J.M. Vlek, Prof. dr. E.P.M. Brouwers

Duurzame inzetbaarheid volgens de Capability Approach (CA) wordt vooral gerealiseerd in dialoog tussen werknemer, werkgever en professionals. In de literatuur wordt deze dialoog vaak aangeduid met termen als ‘het inzetsbaarheidgesprek’,  ‘het capability gesprek’, ‘het toekomstgerichte gesprek’, of soms zelfs ‘het goede gesprek’. Over hoe deze dialoog er precies uitziet, is nog weinig bekend. Dit ontwikkeltraject wil bijdragen aan praktische en trainbare richtlijnen door het ontwikkelen van een leidraad voor gespreksvoering in het licht van de CA. Daartoe wordt in eerste instantie aangesloten bij evidence based methodieken en uitgangspunten als motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick), progressie gericht werken (Visser) en de self determination theory (Deci & Ryan). In samenwerking met o.a. Arbodiensten en de NSPOH worden professionals getraind in de beoogde aanpak. Daarnaast worden aan de hand van interviews en een korte vragenlijst op basis van SRS/ORS (Duncan & Miller) ervaringen met dit type gesprek in kaart gebracht.