Tranzo - aw arbeid en gezondheid

Het combineren van werk en privé voor tweeverdieners met zorgtaken/ mantelzorgers - Extern promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 03 maart 2020

Drs. J.S.M. den Brinker, Prof. dr. J.J.L. van der Klink, Prof. dr. T.A.M. Kooij, Dr. M.L. van Engen

Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van de werk-privébalans in Nederland en India. Aan de praktijk beoogt dit onderzoek bij te dragen door gevalideerd vragenlijst materiaal te ontwikkelen om de werk-privébalans in kaart te brengen, en te herijken volgens het capability model. Dit alles in het licht van duurzame inzetbaarheid (zie definitie Van der Klink et al. 2016). Omdat dit begrip als nadrukkelijke voorwaarde het veilig stellen van gezondheid en welzijn behelst, vormen deze elementen ook een integraal onderzoek-onderdeel van de totaliteit van de combinatie werk-privé. Veel onderzoek heeft in de westers georiënteerde geïndustrialiseerde wereld plaatsgevonden. De inzichten uit de literatuur lijkt niet vanzelfsprekend van toepassing binnen niet-westerse culturen zoals bijvoorbeeld in India. In de eerste fase van het onderzoek worden onder andere (semigestructureerde) kwalitatieve interviews afgenomen in Nederland. In de tweede fase wordt soortgelijk onderzoek uitgevoerd in India in 4 branches.