Tranzo - aw arbeid en gezondheid

Het effect van het werkhervattingsproces op duurzame werkhervatting bij mensen met psychische problemen

Gepubliceerd: 06 maart 2018 Laatst bijgewerkt: 24 oktober 2019

Dr. M. Spronken, Dr. M.C.W. Joosen, Prof. dr. E.P.M. Brouwers, Prof. dr. J.K. Vermunt, Prof. dr. J.J.L. van der Klink

Ongeveer een derde van het ziekteverzuim vloeit voort uit mentale gezondheidsproblemen zoals burn-out, depressie en angst. Graduele werkhervatting na een periode van ziekteverzuim wordt steeds gebruikelijker. Studies laten echter uiteenlopende resultaten zien wat betreft het effect van een graduele terugkeer naar werk op duurzame werkhervatting (geen/positieve resultaten). Een mogelijke verklaring is dat er in de praktijk verschillende trajecten voor graduele werkhervatting voorkomen (bijvoorbeeld langzaam of snel) en dat niet alle trajecten voordelig zijn. Wij onderzoeken (1) welke graduele werkhervattingstrajecten geïdentificeerd kunnen worden bij mensen met psyschische problemen, (2) hoe de verschillende trajecten gerelateerd zijn aan duurzame werkhervatting voor verschillende groepen werknemers en (3) hoe belanghebbenden uit de praktijk de verschillende trajecten karakteriseren. Wij gebruiken hierbij longitudinale afwezigheidsdata van HumanTotalCare (kwantitatief) en focusgroepen met belanghebbenden (kwalitatief). De opgedane kennis kan bedrijfsartsen, werknemers en werkgevers helpen om werkhervattingsbeslissingen te nemen die zijn afgestemd op individuele werknemers, wat vervolgens duurzame werkhervatting kan bevorderen.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van de Institution of Occupational Safety and Health (IOSH).