Tranzo - aw arbeid en gezondheid

Interventie ter bevordering van werkvermogen en re-integratie bij werknemers met kanker, met een Health Impact Bond als financieringsinstrument

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 03 maart 2020

Dr. J.W. van der Meide, Prof. dr. R.W.B. Blonk, Dr. M.C.W. Joosen

Een aanzienlijk deel van de kankerpatiënten in Nederland stopt tijdelijk of gedeeltelijk met werken na de diagnose. Hoe langer werknemers verzuimen, hoe kleiner de kans is dat ze terugkeren naar werk. Dit project is gericht op de duurzame inzetbaarheid in werk van (ex-)kankerpatiënten. Twee innovaties worden onderzocht: een multidisciplinaire interventie ter bevordering van re-integratie van verzuimende werknemers met kanker, en een Health Impact Bond (HIB) als financieringsinstrument voor interventies. We onderzoeken op welke manier en onder welke omstandigheden de interventie optimaal werkt als het gaat om het verbeteren van arbeidsparticipatie en gezondheid, bekeken vanuit een multi-actor perspectief. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden tot duurzame financiële borging van de interventie door middel van een HIB. We willen weten wanneer, voor wie en onder welke voorwaarden de interventie financieel en maatschappelijk winst oplevert. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met ArboNed, TNO, ASR (de Amersfoortse) en ABN Amro. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en het project loopt tot oktober 2020.