Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Onderzoek naar organisatorische conversiefactoren ten behoeve van capabilities - promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 03 maart 2020

Drs. M.J. Vossenaar, Prof. dr. J.J.L. van der Klink, Prof. dr. T.A.M. Kooij

Onderzoek in 3 fasen gericht op de operationalisatie van de Capability Benadering binnen bedrijven en specifiek op de organisatiegebonden conversiefactoren.

 

Doel van het onderzoek conversiefactoren vanuit de organisatorische context te onderzoeken, zoals stijl van leidinggeven, (ongeschreven) cultuuraspecten, en arbeidsverhoudingen. Conversiefactoren stellen werkenden in staat of belemmeren hen om hun mogelijkheden optimaal te realiseren en hebben zodoende effect op hun capability set (Hun set van realiseerbare mogelijkheden) en op hun duurzame inzetbaarheid.

 

Fase 1 bestaat uit voornamelijk kwantitatief onderzoek gericht op de bedrijven, die in 2012 het manifest ‘duurzame inzetbaarheid’ hebben ondertekend, fase 2 op kwantitatief en kwalitatief onderzoek op een klein aantal van deze bedrijven en fase 3 op het opzetten van een pilot bij een bedrijf op basis van de bevindingen in fase 1 en 2.