Tranzo - aw arbeid en gezondheid

Op zoek naar werk: Wat werkt voor wie en waarom? - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 03 maart 2020

K.M.E. Janssens MSc., Prof. dr. E.P.M. Brouwers, Prof. dr. J. van Weeghel, Dr. M.C.W. Joosen

Mensen met psychische problemen hebben aanzienlijk minder kans op de arbeidsmarkt. Naast problemen bij het vinden van werk, zijn zij ook kwetsbaar in het behouden van werk. Dit onderzoek evalueert de kosteneffectiviteit van een nieuwe innovatieve methodiek voor de gemeentelijke re-integratiepraktijk. Werkzoekenden met psychische problemen worden gedurende één jaar gevolgd om inzichten te verkrijgen in de gezondheid, het welzijn en het werkzoekgedrag van mensen met psychische problemen. Doel van dit onderzoek is om in de gemeentelijke re-integratiepraktijk

(1) na te gaan of deze methodiek leidt tot meer mensen met blijvend betaald werk;

(2) met behulp van aanvullend kwalitatief onderzoek na te gaan bij wie deze methodiek vooral werkzaam is en bij wie niet, en waarom, en

(3) bij bewezen effectiviteit het gebruik van het instrument in de praktijk te bevorderen.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van ZonMW.