Tranzo - aw arbeid en gezondheid

Aandacht voor Werk als Waarde bij zorgverleners: een pilotonderzoek bij de Afdeling Neurochirurgie ETZ

Gepubliceerd: 04 september 2019 Laatst bijgewerkt: 03 december 2019

Dr. M.C.W. Joosen, Prof. dr. J.J.L. van der Klink, Dr. R.S.M. de Reuver, Dr. M.C. Meyers

Hoewel we weten dat psychische problemen, verzuim en verloop van medewerkers in de zorgsector problematische vormen aannemen wordt er in de praktijk weinig aandacht besteed aan het welzijn en het functioneren van zorgmedewerkers. Dit terwijl zorgorganisaties grote moeite hebben om gekwalificeerde zorgverleners binnen te halen en te houden. Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen die in hun werk kunnen realiseren wat echt belangrijk voor hen is, zich (mentaal) gezonder voelen, minder verzuimen en minder geneigd zijn ander werk te zoeken. Tevens is in eerder onderzoek een vragenlijst ‘Werk Capabilities’ ontwikkeld die 7 werkwaarden omvat en evalueert in hoeverre deze werkwaarden belangrijk zijn voor mensen en gerealiseerd (kunnen) worden in hun werk. Deze vragenlijst kan ook ingezet worden als gesprekstool tussen leidinggevenden en werknemers of in teams.

 

In dit pilotproject implementeren en evalueren we een gespreksinterventie gebaseerd op de Capability Approach en met behulp van de Werk Capabilities vragenlijst bij afdeling neurochirurgie van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis. Het doel is om via Werk als Waarde gesprekken: 1) bewustwording te creëren over wat individuele en team waarden zijn in het werk, 2) te inventariseren wat er voor nodig is om deze waarden te kunnen bereiken, 3) samen tot een plan van aanpak te komen om werkwaarden te realiseren, dit toe te passen en te evalueren.

 

Het project bestaat uit meerdere onderdelen: 1) in de trainingsfase worden teamleiders getraind in het voeren van Werk als Waarde gesprekken, 2) vervolgens voeren de teamleiders Werk als Waarde gesprekken met zorgverleners in teams, maken een plan van aanpak en zetten vervolgacties uit, 3) evaluatie van de effecten van de interventie voor teamleiders, zorgverleners en patiëntenzorgervaringen door voor-, na en followup metingen. Tevens wordt een procesevaluatie uitgevoerd en worden kwalitatieve data verzameld om te onderzoeken wat wel of niet werkt en hoe de interventie en implementatie evt verbeterd kan worden.