Tranzo - aw arbeid en gezondheid

Praktijkproducten Arbeid en gezondheid

Bekijk de uiteenlopende praktijkproducten van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid hieronder. Tevens hebben we de producten ontwikkeld vanaf 2019 verzameld op deze pagina.

Nederlandstalige publicaties in vaktijdschriften
Infographic Openheid over psychische problemen

Binnen de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid is er onderzoek gedaan naar wat de voor- en nadelen zijn van openheid over psychische problemen in de werkomgeving, en naar de vraag welke factoren van invloed zijn op een goede uitkomst/ duurzame inzetbaarheid. Uit het onderzoek bleek dat er veel factoren zijn die maken of openheid gunstig gaat uitpakken, waarvan de meeste niet te beïnvloeden zijn. Maar, er is ook een belangrijk aspect waar mensen zelf wèl invloed op hebben, en dat is het openheidsproces zelf. Daarop is er, (gefinancierd door de organisatie ‘Samen Sterk Zonder Stigma’), een infographic ontworpen die juist die tips bevat waar mensen zelf invloed op kunnen hebben, om zo hun kansen op een goede uitkomst positief te beïnvloeden. 

Klik hier voor de Nederlandstalige versie.

Klik hier voor de Engelstalige versie.

Infographic en toolbox 'Blijf sterk aan het werk'

Wat kan de werkgever doen om werkenden met psychische klachten te steunen? 

Een onderzoek naar ervaren werkvermogen van werkenden met psychische klachten en de kans om te blijven werken, en rol hierin van ervaren steun op de werkvloer en werkaanpassingen op het werk.

Download hier de infographic 

Klik hier voor de toolbox 

ETZ Wetenschapsdag 2022

Op de ETZ Wetenschapsdag zijn drie onderzoeken gepresenteerd die worden uitgevoerd in samenwerking met medische specialisten van het ETZ. In het nieuwsitem lees je meer over de onderzoeken en kun je bijbehorende posters en publicatie bekijken.

Naar het nieuwsitem 

Vertel ik het wel of niet? Solliciteren en het openheidsdilemma

Op vrijdag 16 september 2022 organiseerde Tranzo van Tilburg University het symposium 'Vertel ik het wel of niet? Solliciteren en het openheidsdilemma' georganiseerd over de arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen.

Presentaties Symposium:

Aansluitend verdedigde Kim Janssens haar proefschrift rondom hetzelfde thema getiteld "Decisions on disclosure of mental illness in the workplace: Evaluation of a stigma awareness intervention for unemployed people with mental illness".

  • Bekijk hier de publiekspresentatie

 

Handreiking 'Blijven werken met psychische klachten'

Eén op de vijf werknemers heeft last van psychische klachten. Hoe kun je als werkgever de juiste steun bieden? Hoe ga je het gesprek aan over passend werk, zodat blijven werken mogelijk gemaakt wordt? Waar kun je de juiste interventies en hulp vinden? Deze vragen hebben Suzanne van Hees en haar team beantwoord in de recent verschenen handreiking, binnen haar promotieonderzoek 'De Mentaal Gezonde Zaak'.

Bekijk de handreiking

Interviews
Webinars
  • IOSH Webinar ‘Sustainable return to work in mental health issues; what works for whom?’ November 19th 2020: bekijk hier het webinar. 
  • AWAG Webinar 'Duurzame inzetbaarheid  van zorgprofessionals. Hoe blijven zorgprofessionals gezond, bevlogen en in balans?' 11 november, 2021: bekijk hier het webinar.

Hoe stigma op de werkplek leidt tot ziekteverzuim en werkloosheid

Gevolgen stigma en werk

Gevolgen stigma en werk

Terugkeren naar werk na veel voorkomende psychische stoornissen

Wetenschap in de maak - Openheid over psychische problemen in de werkomgeving

Het is voor mensen met psychische problemen moeilijker om werk te vinden en om werk te behouden. Een van de factoren die hierop van invloed kan zijn is stigma (een negatief oordeel op een groep mensen) en discriminatie in de werkomgeving. Deze presentatie gaat in op hoe werkgevers denken over (toekomstig) werknemers met psychische problemen en in hoeverre zij bereid zijn om mensen met psychische problemen aan te nemen. Daarnaast besteed deze presentatie aandacht aan de eerste bevindingen van lopend onderzoek naar werkzoekenden met psychische problemen. In hoeverre komt discriminatie voor bij mensen met psychische problemen tijdens het solliciteren van werk, en wanneer iemand al werk heeft? Verwachten mensen met psychische problemen dat zij negatief worden behandeld wanneer de werkgever weet van de psychische problemen? En wat kunnen we doen om de kansen op werk te vergroten voor mensen met psychische problemen? 

Zie onderstaand filmpje voor meer informatie:

Coral 2.0 Beslishulp voor openheid over psychische problemen tijdens het solliciteren

Motivatie en persoonlijk herstel als inzet bij veelplegers

Een kleine groep veelplegers draagt in grote mate bij aan de totale criminaliteit in Nederland. Het doorbreken van de vicieuze cirkel van misdaad is lastig door een complex samenspel van jeugdtrauma, middelengebruik, wankel netwerk en financiële problemen.  Er is toenemende aandacht voor de rol van motivatie en persoonlijk herstel in het re-integratieproces. In het onderzoek Be a Barista onderzochten we de ervaringen en impact van innovatieve leer-werkprojecten die werken volgens deze nieuwe principes. Dit is een praktijkproduct van de Academische Werkplaats Geestdrift. 

Zie onderstaand filmpje voor meer informatie: 

Het Zwarte Gat na kanker

Na de behandeling tegen kanker, kunnen mensen moeite hebben om hun leven weer op te pakken en belanden in een ‘zwarte gat’.  Waar tijdens de behandeling het accent ligt op ‘weer beter worden’ en alle aandacht op de behandeling is gericht, moet daarna het ‘normale’ leven weer worden opgepakt. Door fysieke, emotionele en psychosociale problemen, maar ook door een veranderende kijk op het leven blijkt dit voor veel mensen lastig te zijn. In deze animatiefilm wordt verbeeld hoe lastig het kan zijn om de draad weer op te pakken.  De film heeft als doel om bewustwording te creëren bij patiënten, ervaringsdeskundigen, werkgevers en zorgprofessionals. De vervolgstap is het doen van wetenschappelijk onderzoek en start op 1 mei 2021 het project ‘Cancer survivors Back on Track’.  

Zie onderstaand filmpje voor meer informatie: 

Stigmatisering bij psychische aandoeningen

Terugblik Webinar 'Duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals'

Presentatie NVAB over Mentale gezondheid binnen de Nederlandse krijgsmacht

Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid: Je gaat het pas zien als je het door hebt

Lees het complete onderzoek van prof. dr. Evelien Brouwers onder de blauwe button:

Voor meer informatie