Tranzo - aw arbeid en gezondheid

Samenwerkingspartners

Onderzoeksprojecten binnen de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid hebben als doel het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie.

Binnen de onderzoeksthema’s worden vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekeken; zoals werkgevers, werknemers, zorgprofessionals en patiënten. Bij de onderzoeksprojecten worden ook relevante stakeholders betrokken.

Het Capability Model staat centraal in de meeste onderzoeksprojecten. Volgens dit model is de waarde die mensen aan werk hechten van cruciaal belang.

De huidige onderzoeksprojecten van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid vallen onder de volgende onderzoeksthema’s:

  • Stigma rondom psychische problemen op de werkvloer en duurzame re-integratie;
  • Bevorderen van arbeidsparticipatie (bv. bij psychische problemen, kanker, traumatisch letsel, dyslexie, hoogbegaafdheid;
  • Bevlogenheid, mentale gezondheid en duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals;
  • Herstel en nazorg bij het leven oppakken en terugkeer naar werk na ziekte of een ongeval.

Kernpartners

  • Opleidingsinstituut Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH)
  • TELUS Health
  • Transvorm
  • HumanTotalCare
  • Tranzo - Tilburg University