Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Kick-off Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen

Op 24 oktober vond de feestelijke aftrap van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen (AAW-VB) plaats in Utrecht, in aanwezigheid van de kartrekkers (hoogleraren / senior onderzoekers) en bestuursleden verbonden aan de aangesloten academische werkplaatsen en kennisnetwerken.

De kick-off bijeenkomst was georganiseerd door de initiatiefnemers van de Associatie. Na een welkomstwoord blikte dr. Geraline Leusink met de aanwezigen terug op de totstandkoming van de AAW-VB, waarvoor het visiedocument Krachten Bundelen uit 2014 het fundament heeft gelegd. Prof. dr. Carlo Schuengel nodigde vervolgens de aangesloten partners uit de wens om gezamenlijk bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen door middel van een landelijke kennisinfrastructuur te bekrachtigen door het ondertekenen van de intentieverklaring tot samenwerking. Prof. dr. Petri Embregts inventariseerde wensen en verwachtingen en leidde tot slot de discussie waarin de aanwezigen vooruitblikten op de gewenste doelen en activiteiten binnen de Associatie. De noodzaak om een gezamenlijke visie te ontwikkelen vanuit respect voor de uniciteit van iedere Academische Werkplaats en kennisnetwerk werd hierbij benadrukt. Als gezamenlijk streven werd samenwerking op inhoud binnen de Associatie geformuleerd, met behoud van een ‘blik naar buiten’ naar zowel andere stakeholders, andere vormen van zorg en ondersteuning als andere sectoren (zoals de ouderenzorg). Geinspireerd en met vertrouwen zullen de partners van de Associatie de geformuleerde acties in gezamenlijkheid ter hand nemen.

Tekenen intentieverklaring