Tranzo - aw verstandelijke beperking

De VerbanXdoos: in 4 stappen naar betere hulp bij zelfbeschadiging

Published: 26 juni 2020 Laatst bijgewerkt: 23 december 2022

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) brengt deze week een nieuw praktijkproduct uit voor zorgprofessionals: de VerbanXdoos.

De VerbanXdoos is een hulpmiddel dat begeleiders en gedragsdeskundigen helpt bij het stapsgewijs in kaart brengen van zelfbeschadigend gedrag van mensen met een verstandelijke beperking.

In de doos zitten kaarten met achtergrondinformatie en praktische aanpak in 4 stappen, allen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ook bevat de toolkit informatie over oorzaken van zelfbeschadigend gedrag.

Self-Harm Scale
Zelfbeschadigend gedrag komt vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking en kan ernstige gevolgen hebben voor de persoon zelf en zijn omgeving. Het is vaak lastig om zelfbeschadigend gedrag goed in kaart te brengen en gerichte interventies in te zetten.

De VerbanXdoos werkt op basis van de Self-Harm Scale, een formulier dat begeleiders elke keer invullen als een cliënt zichzelf verwondt of pijn doet. Op basis hiervan kunnen zij gericht in actie komen om het zelfbeschadigend gedrag van de cliënt te verminderen. De Self-Harm Scale helpt vervolgens ook om te kijken of de interventies effectief zijn.

Begeleiders kunnen de VerbanXdoos samen met hun team te gebruiken. Door de doos systematisch in te zetten, krijgen ze zicht op triggers, omgevingskenmerken en gevolgen van zelfbeschadiging. Zo draagt de VerbanXdoos bij aan betere zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Nieuwsbericht De VerbanXdoos AWVB - Tranzo

Bestellen
Je kunt de VerbanXdoos gratis bestellen. Voor meer informatie, of voor het bestellen van een VerbanXdoos kunt u contact opnemen met Lucienne Heerkens, kennismanager van de AWVB: g.c.j.heerkens@tilburguniversity.edu.

De VerbanXdoos is mede mogelijk gemaakt door zorgorganisatie Dichterbij, Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland en RINO Zuid.